۱۶ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5362297
T T
۰ نفر
# لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/05/83 "کمیسیون نظارت بر سازمان های خیریه انگلیس" روز پنجشنبه اعلام کرد در پی افشا شدن دخالت یک سازمان خیریه یهودی در مسایل سیاسی، احتمالا نام این سازمان از فهرست نهادهای خیریه انگلیس حذف می شود. این کمیسیون موسسه یهودی "بتار یو.کی" را به دخالت نابجا در مسایل و فعالیت های سیاسی متهم کرد. در پی حمایت بتاریو.کی از سخنان ضد اسلامی "رابرت کیلروی سیلک" مجری سابق شبکه خبری بی.بی.سی، "شورای توسعه درک متقابل بین اعراب و بریتانیا" موسوم به "کابو" نسبت به موضعگیری این سازمان ابراز نگرانی کرده بود. کمیسیون نظارت بر سازمانهای خیریه انگلیس در بیانیه خود عنوان کرد که سازمان بتار یو.کی بیش از آنکه یک سازمان خیریه باشد به فعالیت های کاملا سیاسی اشتغال دارد. این کمیسیون اضافه کرد: پذیرفتنی نیست که یک سازمان خیریه فعالیت سیاسی کند چرا که این فعالیت ها هیچ منفعت خاصی برای عموم مردم نخواهند داشت. این کمیسیون در بیانیه خود نوشت که هم اکنون کارشناسان این کمیسیون سرگرم تحقیق درباره عملکرد بتار یو.کی هستند. براساس این بیانیه در صورت حذف نام این سازمان از فهرست سازمان های خیریه انگلیس، از فعالیت آن جلوگیری خواهد شد. این سازمان یهودی در سال 1948 تشکیل و هدف آن آموزش فرهنک یهود به جوانان عنوان شده بود. شبد/اروپام 346/2225/127/1660/1653/
۰ نفر