۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5359324
T T
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/05/83 نماز عبادی - سیاسی جمعه تهران به امامت آیت الله "محمد امامی کاشانی" امام جمعه موقت تهران برگزار شد. تصویر: "امامی کاشانی" در حال اقامه نماز عکس از ایرنا- ابراهیم شاطری / 29 /
۰ نفر