۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5359255
T T
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/05/83 داخلی.سیاسی.بازی بزرگان.اسلامی. رییس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی مهم نیست چه افرادی از کدام جناح سیاسی وارد عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری می شوند، بلکه اساس این است که برخی نگاه ها و رفتارهای جزم اندیشانه و حذف نگر تغییر یابند. "یدالله اسلامی " روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: مهم آن است که همه جریانهای سیاسی ـ اعم از چپ و راست، محافظه کار و اصلاح طلب ـ به یک تفاهم برسند که نمی شود کشور را بازیچه اغراض سیاسی کوتاه مدت نمود و آنرا با نگاهها و رفتارهای محدود و تنک نظرانه اداره کرد. رییس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به برخی برخوردها و عقاید " تنک نظرانه و حذفی نگر" در جامعه اشاره کرد و گفت: تنها راه نجات کشور توقف این روشهای حذف گرایانه و پذیرش این واقعیت است که ایران از آن همه ایرانیان است و همه آنها باید در سرنوشت خود نقش موثر داشته باشند. اسلامی هشدار داد: اگر روند حذف به همین شدت پیش رود به هیچ جریان سیاسی حتی راست رحم نخواهد کرد، پس باید عقلای جناح راست به خود بیایند و این نوع نگاه و برخوردها را تغییر دهند و کشور را متعلق به همه ایرانیان با هر نوع تفکر و عقیده بدانند. سیام (م ) ع ـ عـ1415
۰ نفر