۲ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5356264
T T
۰ نفر
# رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/05/83 خارجی.محکومیت.رژیم صهیونیستی. "یهود گول" سفیر رژیم نژادپرست صهیونیستی در ایتالیا در واکنش به محکومیت این رژیم در سازمان ملل برای ساخت دیوار حایل، این سازمان را یک سیرک مسخره توصیف کرد. یهود گول در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی "کوریره دلاسرا" که پنجشنبه چاپ شد گفت: ما همچنان به ساخت دیوار ادامه خواهیم داد و قطعنامه سازمان ملل نیز به زباله دانی تاریخ انداخته خواهد شد. سفیر رژیم اشغالگر قدس در ایتالیا افزود: سازمان ملل را یک سیرک و نوعی مسخره بازی توصیف می کنم که اعراب، مسلمانان و رژیمهای دیکتاتور در آن اکثریت دارند. پس از رای دادگاه دیوان لاهه در هفته گذشته مبنی بر غیرقانونی بودن دیوار حایل، محکومیت این رژیم از سوی سازمان ملل و مخالفت یکپارچه جامعه جهانی، مقامهای صهیونیستی به ناسزاگویی پرداخته اند. یهود گول همچنین در مورد تلاش دولت ایتالیا برای تغییر متن قطعنامه محکومیت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل گفت: رم تا آخرین لحظه سعی کرد متن قطعنامه تغییر کند. پیش از تصویب نیز با وزارت خارجه ایتالیا در تماس بودم و از این تلاشها آگاه هستم. سفیر رژیم نژادپرست صهیونیستی افزود: اما از اینکه ایتالیا نیز همراه سایر کشورهای اروپایی به این قطعنامه رای داد متاسفم. 315 اروپام
۰ نفر