۱۹ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5350379
T T
۰ نفر

خطبه اول نماز جمعه تهران

۱۹ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5350379
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/04/83 آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در ادامه سلسله بحثهای مربوط به ازدواج ، آزادی و بی بندوباری برخی زنان را یکی از موانع مهم ازدواج برشمرد و گفت : زنان و دخترانی که پایبند به تقوای لازم و پوشش اسلامی نیستند باید فکر کنند که چه خسارتهایی به جامعه و خود وارد می- سازند. امام جمعه موقت تهران از شهوت جنسی به عنوان فلسفه ای برای ورود به کاخ با عظمت زندگی و تشکیل خانواده یاد کرد و گفت : اسلام توجهات زنان به فرد بیگانه را ضربه ای به زنان می داند. خطیب جمعه در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران پذیرش این مطلب را منوط به " تفکر" صحیح در زندگی دانست و افزود : آدمی اگر در مورد تبعات شهوت فکر کند ، خود را از خطرات و گرفتاری های آن برحذر می دارد. وی اظهار داشت : "تفکر" یک سلسله معارف و حقایق را به قلب می برد و قلب را بیدار می سازد و آن چیزهایی را که ضرر دارد از قلب بیرون می راند از این رو تفکر اجازه نمی دهد ، آدمی در راه غلط گرفتار شود. امام جمعه موقت تهران گفت : توجهات زنان حتی با معطر کردن خود در کنار مرد بیگانه سبب می شود تا جوانان دیگر تن به ازدواج ندهند و این ضربه بزرگی به زنان جامعه است. وی افزود : جوانان با دوراندیشی نسبت به عواقب شهوترانی باید با ذکر خدا و استغفار به خداوند پناه آورند و خود را از عواقب سوء آن حفظ کنند. سیام 1554-1580
۰ نفر