۱۴ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5348549
T T
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/04/83 "حمیدرضا آصفی" سخنگوی وزارت خارجه روزیکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تهران به سئوالات مطرح شده پاسخ گفت. تصویر: "آصفی" در جمع خبرنگاران عکس از ایرنا - علی فریدونی / 25/ 29/
۰ نفر