۶ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5345824
T T
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/04/83 فرهنگی.داخلی.هنرستان. دانش آموختگان هنرستان های هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی می توانند به عنوان مربی در آموزشگاه های آزاد هنری فعالیت کنند. به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت ارشاد، رییس مرکز گسترش آموزش های هنری بابیان این مطلب افزود: این افراد در صورت تایید شرایط تخصصی و صلاحیت آموزشی به عنوان مربی با آموزشگاه های هنر همکاری خواهند کرد. "محمدحسین احمدی" گفت: دانش آموختگان هنرستان های هنرهای زیبا نیروهای با استعداد و توانمندی محسوب شده و آموزشگاه ها می توانند از ظرفیت موجود برای تکمیل کادر آموزشی خود بهره مند شوند. هم اکنون، 49 هنرستان در رشته های هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایشی در سراسر کشور تحت پوشش مرکز گسترش آموزش های هنری وزارت فرهنک وارشاد اسلامی فعالیت می کنند. رییس مرکز گسترش آموزش های هنری وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی همچنین گفت :یکهزار و 356 آموزشگاه آزادی هنری در سراسر کشور فعال هستند که این شمار نسبت به دو سال اخیر 34 درصد افزایش نشان می دهد. از مجموع آموزشگاه های آزادی هنری،یکهزار و دو آموزشگاه در زمینه هنرهای تجسمی، 318 آموزشگاه موسیقی و 36 آموزشگاه در زمینه هنر نمایشی فعالیت می کنند. فراهنک ن.ه/1601/ 1917
۰ نفر