۶ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5345722
T T
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/04/83 داخلی.اجتماعی.سازمان ملل نماینده سازمان ملل متحد در تهران، گفت: 25 درصد کل کشفیات تریاک جهان در سال 2002 میلادی بوسیله جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. "روبرتو آلبتیریو" ALbitrio ROberto روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در تهران، افزود: آمارها نشان می دهد که با این کشفیات، این میزان تریاک به خارج کشور ترانزیت نشده و در حقیقت آن را باید به عنوان کمک و حمایت جهانی از سوی ایران و نوعی سرمایه گذاری تلقی کرد. وی درباره کشت مواد مخدر در افغانستان، گفت: ما با دهقانان افغانی مصاحبه کرده ایم، عده ای از آنها به ما گفته اند که به کشت مواد مخدر ادامه می دهند و تعدادی عنوان داشته اند که میزان کشت را گسترش خواهند داد. آلبتیریو در خصوص مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر گفت: همیشه این ایده وجود داشته که برای مبارزه با مواد مخدر از شبکه های کامپیوتری استفاده کرده و این شبکه گسترش داده شود، اما به دلایلی از جمله عدم دسترسی دهقانان به کامپیوتر در مناطق دور افتاده نتیجه لازم از این طرح، حاصل نشد. وی نقش مطبوعات و رسانه های جمعی را در مبارزه با پدیده مواد مخدر مهم توصیف و آن را مورد تاکید قرار داد. نماینده سازمان ملل متحد در تهران، تاکید کرد که اصحاب مطبوعات باید فعال شوند و بر روی درمان مداری مبارزه با مصرف مواد مخدر تاکید کنند. وی درباره مصرف انواع قرص های صنعتی بوسیله جوانان وزیان های این مواد، گفت: در چند سال گذشته زیان های ناشی از مصرف این مواد جدی تلقی نمی شد، اما بعدها به لحاظ علمی ثابت شد که این تصور غلط است و گروههای مافیایی وجود دارند که صرفا این مواد را برای فروش و سودآوری تولید می کنند. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران روز شنبه و به مناسبت روز جهانی مبارزه بامواد مخدر نشستی را باحضور" ربرتو آربیتریو" نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان برگزار کرد. در این کنفرانس مطبوعاتی حاضران بر نقش زندانها و مطبوعات در مبارزه با مواد مخدر تاکید کردند. اجتمام/ س.ع/1805
۰ نفر