۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5333845
T T
۰ نفر
است (بخش دوم - پایانی ) # رم، ایرنا: سوم اردیبهشت 1383 برابر با 22 آوریل 2004 رییس مرکز مشارکت امور زنان دفتر ریاست جمهوری ایران، همچنین تجربیات سفر یک هفته ای هیات اجتماعی و انتظامی ایران متشکل از سردار "مرتضی طلایی" فرمانده ناحیه انتظامی تهران بزرک و تنی چند از معاونان و مدیران کل وزارتخانه های مختلف ایران به ایتالیا را برای کسب شناخت بیشتر از جنبه های خشونت علیه زنان در این کشور را بسیار مفید خواند. شجاعی گفت: آشنایی با تجربیات سازمانها و نهادهای فعال در این حوزه، شناخت برنامه های گسترده حمایت از زنان قربانی خشونت و الگوهای خانه امن در ایتالیا، بخشی از اهداف این سفر بود که عملی شد. از سوی دیگر، تنی چند از مقامها و مسوولان این بخش در ایتالیا، خواستار تبادل تجربیات و همکاریهای دوجانبه شدند که این موضوع در دستور کار مرکز مشارکت امور زنان قرار خواهد گرفت. شجاعی همچنین در مورد فعالیتها و برنامه های مرکز مشارکت امور زنان برای کاهش خشونتهای مختلف علیه بانوان در ایران گفت: در برنامه چهارم توسعه، رفع خشونت در قبال زنان، به عنوان تکلیف دولت تعیین شده که این مرکز، متولی اجرای آن است. وی در مورد مطالعات و طرحهای تحقیقاتی انجام شده در این زمینه افزود: متاسفانه هیچ آمار دقیقی که بیانگر دامنه خشونت علیه زنان بویژه خانگی باشد، در دست نداریم که علت اصلی آن، خودداری حیاگونه زن است که آن را اعلام یا به محاکم قضایی مراجعه نمی کند. بقیه موارد نیز به علت ناهماهنگی در آمارها قابل استناد نیست. گزارشها و مشاهدات مختلف حاکی از این حقیقت است که برای رسیدن به واقعیت، باید کارهای اساسی انجام شود. برای رسیدن به اطلاعات کامل و دقیق به منظور روشن شدن ابعاد کمی و کیفی و همچنین گونه های خشونت علیه زنان، از سال گذشته با همکاری وزارت کشور اجری یک طرح گسترده آغاز شده است. همچنین براساس فقه شیعه، استناد به اصل اجتهاد و توجه به اقتضای زمانی و مکانی، نیازمند یک بازنگری مجدد در مسایل فقهی مربوط به زنان هستیم. مشاور رییس جمهوری ایران افزود: باتوجه به اینکه جامعه زنان در بخشهای مختلف از جمله سواد، ارتباطات، مشاغل و مسوولیتها توسعه و پیشرفت چشمگیری داشته، تعریف این جامعه با قبل از انقلاب اسلامی و 14 قرن پیش بسیار متفاوت است. اکنون بررسی مجدد فتاوا و احکام در مورد زنان براساس اقتضاهای زمانی و مکانی بسیار ضروری است که مرکز مشارکت امور زنان از دو سال قبل کار گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده است. در این چارچوب، تدوین یک نظام جامع حقوقی با همکاری یکی از دانشگاه های معتبر شهر قم در دست انجام است که بزودی نتایج آن در اختیار مسوولان و دست اندرکاران قرار خواهد گرفت. شجاعی در مورد روشهای کاربردی برای آگاه شدن زنان از حقوق خود، پاسداری از آن و کاهش خشونت گفت: نیازمند اصلاح مقررات، وضع قوانین تازه، آموزشهای همگانی، افزایش آگاهیهای جامعه، اصلاح رویه های قضایی و ارتقای مسایل حقوقی زنان هستیم. ایجاد مراکز و سازمانهای مشاوره ای و حمایتی از زنان، در کوتاه کردن مراحل رسیدگی ارشادی یا قضایی به موضوع خشونت علیه بانوان و دیگر مسایل مربوط به زنان بسیار موثر است. رییس مرکز مشارکت امور زنان دفتر ریاست جمهوری در پایان اظهارداشت: در کشور ایران به علت شرایطی که بعد از انقلاب بوجود آمد، ایجاد امنیت و آگاهی نسبی، خشونت اجتماعی علیه زنان از جمله در محیط کار به مراتب کمتر از کشورهای غربی و اروپایی است. 1455
۰ نفر