۲۱ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5193698
T T
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/05/84 داخلی.اجتماعی.تلفن همراه.سود.دیرکرد دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی گفت: مبالغ بستانکاری سیم کارت های واگذاری دوره های جدید که به عنوان دیرکرد تعلق می گیرد، در صورتحساب دوره های دوم و سوم محاسبه و کسر می شود. به گزارش روز جمعه انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی، "زهیر طیب" افزود: درج مبلغ بستانکار در صورتحساب اول ، فقط جهت اطلاع است. وی اظهار داشت: از آنجا که هیچ یک از مشترکان در مدت زمان صدور سیم کارت تا تحویل آن از دفاتر خدمات ارتباطی و پست، از سیم کارت خود استفاده نمی کنند، تلفن های آنان فاقد کارکرد است و محاسبه ارقام بستانکاری، باعث منفی شدن عدد نهایی صورتحساب می شود، که صحیح نیست. طیب، تصریح کرد: به همین دلیل، این ارقام در دوره اول که معمولا طول مدت آن کمتر از 10 روز است، فقط جهت اطلاع درج می شود و در دوره های بعدی از کارکرد تلفن همراه مشترکان، کسر و محاسبه می شود. دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی، نگرانی مردم را از محاسبه نکردن این بستانکاری بی دلیل خواند و گفت: سیستم صورتحساب گیری رایانه ای است و چنین خطایی را مرتکب نمی شود. اجتمام سیام . 1572/1805
۰ نفر