۱۴ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5190142
T T
۰ نفر

چند خبر گوناگون از مطبوعات واتیکان و ایتالیا

۱۴ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5190142
# رم خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/05/84 خارجی.اجتماعی.سیاسی.زکات.پاپپیودوازدهم.واتیکان.ایتالیا روزنامه " اونیره " ارگان اسقف های ایتالیا درحاشیه گزارشی پیرامون هشدار نیروهای امنیتی ایتالیا درخصوص جمع آوری و تامین مالی تروریسم از سوی ایتالیا، درمقاله کوتاهی، پرداخت زکات را وظیفه دینی مسلمانان برای حلال کردن مال آنان اعلام نموده و موارداستفاده آنرا، کمک به فقرا، اسرا، مسلمانان شدیدا مقروض، مسافران، بردگان و مبارزان در راه خدا برشمرده و می نویسد: اما دراعلامیه ای که اخیرا در ایتالیا توزیع شده به استفاده از زکات درموارد محرمانه که توسط حاکمان اسلامی تعیین می شود، نیز اشاره شده است. اونیره می افزاید : البته بدیهی است که بعضی وقتها مسلمانان بر اثر احساسات، تحریک شده و برای کمک رسانی به مردم آسیب دیده درحوادث ناگواری مانند سونامی و یا مردم جنک زده فلسطین، بوسنی و چچن زکات خود را به نفع آنان واریز می کنند. به نوشته این روزنامه برخی از سازمانهای اسلامی ایتالیا مانند اتحادیه جوامع و سازمانهای ایتالیایی ، درپیش نویس ارائه شده برای تفاهم نامه با دولت ایتالیا،خواستار کاسته شدن میزان زکات از کل مالیات سالانه مسلمانان شده اند. روزنامه اونیره درشماره روزجمعه خود درمطلبی می نویسد: کلیسای ارتدکس روسیه تصمیم گرفته است تا ازیک قطار به عنوان کلیسای سیار برای انجام فعالیت های تبلیغی در سیبری شرقی استفاده نماید. این اقدام برای مقابله بااقدامات مسیحیت زدایی شوروی سابق در این منطقه صورت می گیرد. این قطار که از دو واگن تشکیل شده ، درهرایستگاه منطقه یاد شده مراسم عبادی برگزار کرده و به ابلاغ پیامهای دینی و توزیع شمایل مقدسین در میان مردم خواهد پرداخت. روزنامه کوریره دلاسرا درشماره روزجمعه خود نوشت : دیوید ج. دالین خاخام و مورخ یهودی آمریکا در کتابی با عنوان " اسطوره پاپ هیتلر" تمام انتقادات و اتهامات وارده به "پاپ پیو دوازدهم " مبنی بر همدستی وی با رژیم نازیسم هیتلری و داشتن مواضع یهود ستیزانه را مردود دانسته و به به دوستی این پاپ از اوان جوانی با شماری از یهودیان، اشاره کرده است. این خاخام می افزاید : اکثر مطالب مندرج در برخی از کتب و مقالاتی که علیه این پاپ بچاپ رسیده اند، مغرضانه و ناجوانمردانه هستند. نویسنده مقاله همچنین برخورد جنجالی رسانه های جمعی دراین باره را مورد انتقاد قرار داده و برخی از اقدامات منتسب به پاپ یاد شده در زمان انجام وظیفه بعنوان سفیر واتیکان در آلمان و حتی بعد از آن را، مانند امضاء موافقتنامه باحکومت هیتلری و تلقی آن به عنوان اقدامی برای مشروعیت بخشیدن به نازیسم ، کذب محض دانسته است. وی درادامه اتهام همدستی پاپ در قتل عام یهودیان درآلمان را به دلیل پیام های وی در محکومیت وحشیگری های آلمان که از سوی رادیو واتیکان پخش شده و یا در روزنامه اوسرواتوره رومانو بچاپ رسیده اند را بی اساس خوانده و حتی از دولت اسرائیل خواسته است تااسم این پاپ را در زمره صالحان زمین ( غیر یهودیانی که به یهودیان کمک رسانده اند ) قرار داده و در بنای یاد بود قربانیان قتل عام یهودیان ، نشانه ای به عنوان تقدیر ازوی نصب کند. گفتنی است که این نخستین بار است که یک یهودی از پاپ پیو دوازدهم به نیکی یاد می کند. تاکنون شمار زیادی از صاحبنظران و سازمانهای یهودی به انحاء مختلف کوشیده اند تا وی را محکوم نموده و مانع از به نتیجه رسیدن روند تکریم و تقدیس او توسط کلیسای کاتولیک شوند. اروپام/315/
۰ نفر