۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5155882
T T
۰ نفر

اتحادیه اروپا، آغاز پایان ؟ (6)

۱۳ خرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5155882
# بلگراد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/03/84 خارجی.سیاسی.اتحادیه اروپا. *** تلاش های عملی برای تشکیل اتحادیه اروپا پیش از قرن نوزدهم برنامه های بلند پروازانه ناپلئون برای تشکیل اتحادیه اروپا به شکست انجامید زیرا تمامی این طرحها بر بهره گیری از زور و اهرم نظامی تکیه و تاکید داشت. ناپلئون تلاش کرد با استفاده از اهرم نظامی اروپای متحد را تشکیل دهد که این دیدگاه وی بیش از پیش احساسات ملی گرایانه در منطقه را تشدید کرد.
پیشنهاد الکساندر اول تزار روسیه برای تشکیل اتحادیه مقدس نیز که در ابتدا با هدف استقرار صلح و عدل تاسیس شد در اندک زمانی به انحراف گرایید و به اتحادی از دولتها برای سرکوب ملتهای آزادیخواه تبدیل شد. اتحاد دیگری در سال 1815 شامل روسیه، انگلیس، اتریش و پروس بر اروپا تسلط یافت که نابودی اندیشه آزادیخواهی را هدف خود قرار داده بود. شواهد تاریخی بیانگر آن است که تا ابتدای قرن بیستم تمامی تلاشها برای تشکیل اتحادیه ای برای اروپا با هدف نظامی گری و تفوق بر دیگر کشورهای منطقه متمرکز بوده است. به این ترتیب همگرایی سیاسی و ایجاد ائتلاف و یا اتحاد صلح آمیز که در آن بخشی از اختیارات و نیروها به واحد تصمیم گیری مرکزی واگذار شود و اعضای این ائتلاف از اعمال زور علیه یکدیگر اجتناب کنند تا ابتدای قرن بیستم میلادی جنبه نظری و تئوریک داشت. "آریستیدبریان" وزیر امور خارجه فرانسه و "گوستاواسترس من" وزیر امور خارجه آلمان اوایل قرن بیستم نظریه "ایالات متحده فدرال اروپا" را به عنوان راهکار مناسبی برای دستیابی به صلح پایدار و فراگیر و جلوگیری از بازگشت به جنک و درگیری ارائه کردند. در جنگهای جهانی اول و دوم سازمان های بین المللی متعددی برای همکاری در زمینه های هوانوردی، امور فنی، بهداشتی و کشتیرانی بوجود آمد. تشکیل دهندگان این سازمانها ضمن انجام وظایف خود معتقد بودند که اینگونه نهادها مقدمه ای برای همکاریهای نزدیکتر سیاسی است. همچنین رهبران گروههای مقاومت در جنک جهانی دوم در ژوییه 1944 میلادی از سراسر اروپا در ژنو گردآمدند و ضمن محکوم کردن ملی گرایی افراطی متعهد شدند که در جهت ایجاد اتحاد فدرال اروپایی تلاش کنند. اولین کنگره طرفداران اتحاد فدرالی اروپا در مارس 1945 میلادی در پاریس تشکیل و نهضت گسترده اروپایی برای پیشبرد سازمان فدرال مردم اروپا پایه ریزی و بنیانگذاری شد. چرچیل نخست وزیر انگلیس نیز براساس دیدگاههای خود و در جریان جنک جهانی دوم طرح اروپای واحد پس از جنک را ارائه کرد. در طرح پیشنهادی چرچیل اروپای واحد از 10 کشور قدرتمند تشکیل می شد که اداره آن برعهده یک شورا بود و دادگاه عالی اروپایی نیز بر عملکرد آن نظارت داشت. در این طرح همچنین تشکیل یک ارتش مشترک اروپایی نیز پیش بینی شده بود که این طرح هم اکنون نیز از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دنبال می شود و تشکیل نیروهای اتحادیه اروپا مقدمه ای برای ایجاد چنین ارتشی است . چرچیل در واقع با ارائه این طرح به گونه ای تشکیل ایالات متحده اروپا را پیشنهاد کرد. ادامه دارد... اروپام/ 255
۰ نفر