۱۴ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5119381
T T
۰ نفر
# ایلام،خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/01/84 خارجی.شنیداری.عراق آیت الله علی سیستانی از گروه های عرب سنی عراق خواست در دولت جدید عراق مشارکت کنند. رادیوآزاد عراق یکشنبه شب به نقل از آیت الله سیستانی افزود:گروههای سنی عراق برای احراز سمت های مشخص شده در قانون ،اجماع حاصل کنند. آیت الله سیستانی همچنین از گروه عراق یکپارچه خواست در مورد سمت های حکومتی که برای اهل سنت عرب تعیین شده، دخالت نکند. در همین حال خبرها از نامزد شدن "عدنان الپاچه چی" رییس حزب استقلال طلبان عراق برای احراز سمت معاون رییس جمهوری عراق از گروه عرب سنی حکایت دارد. گزارش های قبلی نیز حاکیست، شریف بن علی رییس جنبش سلطنت طلبان عراق برای تصدی معاون رییس جمهور عراق از سوی عرب های سنی معرفی شده است. شانس بن علی و الیاور که به همراه الپاچه چی از گروه عرب سنی کاندیدای تصدی سمت معاون رییس جمهور عراق شده اند، بیشتر از دیگران است. عادل عبدالمهدی نیز از ائتلاف عراق یکپارچه کاندیدای شیعیان عراق برای احراز معاون اول ریاست جمهوری عراق شده که به نظر انتخاب او قطعی است. شبس/2485/564/1598/1770
۰ نفر