۱۱ اسفند ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 10540883
T T
۰ نفر

تشخیص هویت فوری با استفاده از مولکول دی ان آ

۱۱ اسفند ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 10540883
تشخیص هویت فوری با استفاده از مولکول دی ان آ # لندن،خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/80 خارجی.علمی.تشخیص هویت.دی ان آ دانشمندان موفق به تکمیل روشی شده اند که قادرست با استفاده از مقادیر بسیار اندک از مولکول " دی ان آ " ، کار تجزیه و تحلیل و شناسایی مولکول را به انجام برساند. مبتکر روش جدید مدعی است که سرعت و دقت این شیوه به مراتب بیشتر از دقت روشهای کنونی تشخیص هویت با استفاده از مولکول دی ان آ است. متخصصان جرم شناسی در سطوح ملی و بین المللی می توانند با استفاده از این روش، با کارآیی بیشتری به شناسایی مجرمان اقدام کنند. از این روش به عنوان نمونه می توان در شناسایی اجساد تجزیه شده در میدانهای جنک و قتلگاههایی که در آنها جنایات جنگی رخ داده، و یا در صحنه های جنایات در شهرها و محدوده های مسکونی استفاده به عمل آورد. شیوه تازه تکمیل شده که " گاتاکا Gattaca " (متشکل از نام بازها یا بنیانهای مولکول دی ان آ) نام گرفته، در آینده نزدیک در فرودگاهها و مرزها برای تشخیص هویت افراد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نوشته روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، رییس موسسه نانو تکنولوژی دانشگاه نورث وسترن در ایالت ایلی نویز که شیوه جدید در موسسه وی تکمیل شده، سرعت این شیوه را ده برابر روشهای کنونی تشخیص شناسایی با مولکول دی ان آ، و سرعت آن را صد هزار برابر این روشها توصیف کرده است. محققانی که روش تازه را تکمیل کرده اند معتقدند که از آن می توان برای بررسی آب و هوایی که ظن آلودگی به ویروسها و میکربهای خطرناک در موردشان می رود استفاده به عمل آورد. این روش همچنین قادر به تشخیص جهشهای بسیارظریفی است که در مولکولهای دی ان آ رخ می دهد. 27/18
۰ نفر