۶ خرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 10538000
T T
۰ نفر
پیشرفت جدید در تولید سلولهای ریه انسان با استفاده از سلولهای پایه # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلام ی 06/03/81 خارجی.علمی.پزشکی.ریه. دانشمندان انگلیسی به یک پیشرفت عمده در زمینه کشت سلولهای ریه انسان، دست یافتند. به گزارش سایت اینترنتی آنانوا، محققان سلولهای پایه را به نوعی سلولهای ریه تبدیل کردند که قادر است اکسیژن را جذب کرده و دی اکسید کربن را دفع می کند. به گفته محققان، در صورتیکه بتوان بااستفاده از سلولهای پایه انسانی به چنین موفقیتی دست یافت، پزشکان خواهند توانست بافت جایگزین ریه را رشد دهند. به گفته دانشمندان کالج سلطنتی لندن ، این تحقیق در نوع خود در دنیا بی نظیر است . این محققان سلولهای پایه موش را گرفته و در محلولی قرار دادند که آنها را به تبدیل شدن به نوع خاصی از سلولهای ریه ترغیب می کند. علمی./1585/70
۰ نفر