۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10526191
T T
۰ نفر
توجه به تاریخچه مشاوره و مراقبتهای پرورشی در مدارس اهمیت دارد # تبریز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/02/83 داخلی.علمی.آموزش.مشاوره. کارشناس مشاوره دوره متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: برای درک و تشخیص بهینه کاربرد شیوه های مشاوره و شرایط جاری آن در دوره آموزش متوسطه توجه به تاریخچه مشاوره و مراقبت های پرورشی در مدارس اهمیت دارد.
"فاطمه همراه"، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای مشاور هدف، تسهیل کارهای ارباب رجوع به شیوه ای است که ارزشها، کاردانی فردی و ظرفیت توانایی انتخاب فرد در زمینه فرهنگی خود مورد احترام قرار گیرد. وی اظهار داشت: یک مشاور فرصتی برای مراجعه کننده خود باید بوجود آورد تا وی بتواند رضایت بیشتری از تجارب خود به دست آورد. به گفته این کارشناس، هدف نهایی مشاور احترام به مراجعه کننده ، ارزشها و زمینه های فرهنگی اوست و توجه به ارزش های اساسی، عدم جانبداری، انصاف و احترام شالوده اصلی همگن این گونه کارهاست. وی اظهار داشت: معلمان و مشاوران باید آگاهی کامل از پیش داوری و غرض ورزی ، طرفداری و تعصب داشته و باید مطمئن باشند استانداردهای ضد تبعیض را مراعات می نمایند. وی تصریح کرد: علاوه بر مشاوران حرفه ای، معلمان نیز مهارت های مشاوره ای رابرای انجام کامل وظیفه خود به عنوان یک نیاز مورد توجه قرار دهند زیرا مهمترین وظیفه پیشنهادی برای آنان در رابطه با مهارتهای مشاوره ای نظارت است. علمی. (ج - م 05/م - ا) /70
۰ نفر