۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10526183
T T
۰ نفر
کشف یک ستاره غظیم الجثه،نظریه های دیرپای اخترشناسی را به چالش کشید # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/02/83 خارجی.علمی.نجوم.نظریه. کشف یک ستاره عظیم الجثه که 20 برابر خورشید منظومه شمسی است و همچنان در حال بزرک و متورم شدن است یکی از نظریه های دیرپای اخترشناسی را به چالش کشیده است. اخترشناسان بر مبنای داده هایی که از رصدهای طولانی بدست آورده بودند به این نتیجه رسیدند که ستاره های کوچکی نظیر خورشید منظومه شمسی بر اثر تجمع گازهای ستاره ای که فضای میان کهکشانها را پر کرده اند بوجود می آیند. تجمع این گازها در یک لحظه معین شرایطی را پدید می آورد که نیروی جاذبه مجموعه ظهور ستاره را امکان پذیر می سازد، اما درمورد ستاره های بزرگتر این روش کارآیی ندارد زیرا حجم عظیم گازها موجب انفجار مجموعه و پراکنده شدن اجزا آن می شود. به این ترتیب اخترشناسان معتقد بودند که ظهور ستاره های بزرک تنها از طریق تخریب شدن و درهم فرورفتن چند ستاره کوچک امکان پذیر است. اما به نوشته هفته نامه علمی نیچر یک گروه از اخترشناسان از دانشگاه بوخوم از ستاره عظیمی که 20 برابر خورشید حجم دارد و در حال سر بر آوردن از درون گازهای ستاره ای است تصاویری تهیه کرده اند که دیدگاه سنتی اخترشناسان را باطل می سازد. در این تصاویر دیده می شود که بر اثر شروع فرایند جوش هسته که لازمه تولید ستارگان است، فوران انرژی از قطبهای ستاره مشهود است اما ستاره همچنان سرگرم مقادیر بیشتری از گازهای ستاره ای از ناحیه استوای خود است.
به این ترتیب این امکان وجود دارد که اندازه این ستاره از حد کنونی نیز بالاتر برود. علمی. 345/2226/127 /70
۰ نفر