۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10524826
T T
۰ نفر

نگاهی به وضعیت آموزش فناوری نانو در ایران

۷ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10524826
نگاهی به وضعیت آموزش فناوری نانو در ایران # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/12/84 علمی.نانو.ایران. با توجه به روند رو به رشد فناوری نانو در جهان، در زمینه آموزش این فناوری نیز فعالیت های قابل توجهی در بین کشورهای مختلف جهان در حال انجام است. گزارش آخرین شماره خبرنامه فناوری نانو درباره وضعیت آموزش فناوری نانو در ایران حاکی است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سال تحصیلی 85 84- آموزش فناوری نانو در برخی از موسسه های آموزش عالی کشور مورد توجه قرار گرفته و رشته هایی مرتبط با این فناوری در مقاطع تحصیلا تکمیلی نوگشایی شده است. بطوریکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کارشناسی ارشد سال جاری را 45 دانشجو و در مقطع دکتری تخصصی نیز 11 دانشجو در زمینه های مرتبط با فناوری نانو را پذیرفته است. دانشگاه هایی که در سال تحصیلی جاری اقدام به گرفتن دانشجو در رشته های مرتبط با فناوری نانو کردند شامل دانشگاه کاشان، تربیت مدرس، امیر کبیر و تهران است. این گزارش در پایان نتیجه گیری می کند: این امر نشان دهنده رشد فناوری نانو در کشور است. علمی/ 9131 1418
۰ نفر