۴ بهمن ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10524083
T T
۰ نفر
اعتبارات پژوهشی کشور در لایحه بودجه سال 85، دو برابر شده است # اصفهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/11/84 داخلی. اجتماعی. علمی. قائم مقام معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دو برابر شدن بودجه پژوهشی کشور، در لایحه بودجه سال 85 خبر داد. " علی رضا جهانگیریان " روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حدود 3/1 درصد از کل بودجه تعیین شده برای سال 85 به حوزه تحقیقات و پژوهش اختصاص یافته است. وی افزود: این در حالی است که در سال 84 ، فقط شش دهم درصد از بودجه کشور به این امر اختصاص یافته بود. جهانگیریان با اظهار خرسندی از دو برابر شدن بودجه پژوهشی کشور، تصریح کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه سهم تحقیقات از کل تولید ناخالص داخلی کشور باید به 5/2 درصد افزایش یابد. وی اظهارامیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و تدوین راه کارهای کارآمد، مراکز رشد و پارکهای فناوری ، دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در آینده ای نزدیک، افزایش این بودجه را به خوبی احساس کنند. مشاور فناوری وزیر علوم، تحقیقات وفناوری با اشاره به اینکه بودجه تحقیق و پژوهش یکی از شاخصهای بین المللی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آید، یادآور شد: اختصاص بیش از دو درصد از بودجه به پژوهش، یکی از معیارهایی است که برای یک کشور " توسعه یافته " در نظر گرفته می شود. به گفته وی، در صورت افزایش بودجه تحقیقاتی کشور احتمال عدم استفاده بهینه از آن در سالهای اولیه به دلیل نبود زیرساختهای لازم وجود دارد. جهانگیریان، از پیشنهاد وزارت علوم به دولت مبنی بر اختصاص کل بودجه تحقیقاتی به این وزارتخانه خبر داد و افزود: وزارت علوم خواستار اختصاص بودجه پژوهشی کشور به طور متمرکز و هزینه کردن آن مطابق با سیاستهای وزارت علوم است. مشاور فناوری وزیر، تصریح کرد: اگر بودجه تحقیقاتی کشور به صورت پراکنده در اختیار تمام دستگاهها قرار گیرد، استفاده از آن هدفدار نخواهد بود. 2361/ 607
۰ نفر