۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10522066
T T
۰ نفر

آنزیم ها بوالهوس و دمدمی مزاج هستند !

۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10522066
آنزیم ها بوالهوس و دمدمی مزاج هستند ! # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/08/84 خارجی.علمی.آنزیم. تازه ترین تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد آنریم ها براحتی مولکولهایی را که با آنها کار می کنند ترک می کنند و به سراغ مولکولهای دیگر می روند. آنتونی دین و همکارانش از دانشگاه مینه سوتا در بررسی خود نشان داده اند که شمار کوچکی از جهش ها می تواند به نحوی اساسی و ریشه ای کارکرد آنزیمها را که انواعی از پروتئین ها به شمار می آیند تغییر دهد. این توانایی به آنزیمها امکان می دهد تا با سرعت قابلیتهای تازه ای به دست آورند بی آنکه کسب این توانایی تاثیر نامطلوبی بر آنزیم برجای بگذارد.
به نوشته هفته نامه ساینس محققان دانشگاه مینه سوتا آنزیمی موسوم به ایزوپروپلیمالیت دی هایدروجنیز dehydrogenase isopropylmalate )که با عنوان اختصاری آی ام دی اچ IMDH نامیده می شود مورد بررسی قرار دادند. این آنزیم به مولکول دیگری موسوم به ان آ د کمک می کند تا بتواند کار خود را بخوبی انجام دهد. این محققان با انجام آزمایش در بدن باکتریها مشاهده کردند که با تغییر تنها پنج اسید آمینه در ساختار ژنتیکی آنزیم ام آی دی اچ در بدن باکتریها ، این آنزیم توجه خود را از مولکول ان آ دی به مولکول دیگری به نام "ان آ دی پ" معطوف کرده و به کمک به آن سرگرم شده است. 346/2222/127 علمی.1418
۰ نفر