۱۲ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10521467
T T
۰ نفر
مهندسی ژنتیک، کیفیت مواد غذایی را افزایش داده است # کرج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/07/84 داخلی.علمی.مهندسی ژنتیک.موادغذایی. عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر در کرج گفت: افزایش کیفیت موادغذایی یکی از دستاوردهای مهم فناوری مهندسی ژنتیک بشمار می رود.
در روشهای علمی به ایجاد تغییر و تحول هدفمند برروی ژنهای گیاهان و جانوران "مهندسی ژنتیک" اطلاق می شود. مسعود توحیدفر روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اصلاح کیفیت چربیها، افزایش تولیدات کشاورزی و پروتیینهای مواد غذایی را از دیگر دستاورهای بکارگیری این شیوه علمی عنوان کرد. به گفته وی، اکنون به علت تغییرات آب و هوایی و تنش های زیستی تولیدات محصولات کشاورزی در جهان رو به کاهش است که استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک باعث مقاومت هرچه بیشتر گیاهان در مقابل این عوامل شده و روند کاهش تولیدات کشاورزی را متوقف می کند. توحیدفر اظهارداشت: براین اساس، ترویج این روش علمی در بخش کشاورزی با کاهش هزینه های مبارزه با آفات و بیماریها و در نهایت کم شدن هزینه تمام شده همراه خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در تولید محصولات بدست آمده به روش علمی مهندسی ژنتیک از سموم و حشره کش ها استفاده نمی شود، می توان این قبیل محصولات را دارای آلودگی های کمتری دانست. توحیدفر ادامه داد: افزایش مواد مغذی در تولیدات کشاورزی و حفظ محیط زیست از دیگر مزایای این روش علمی است. وی افزود: عملکرد بالای محصولات زراعی تولیدی به روش مهندسی ژنتیک، می تواند نقش مهمی در کند شدن روند فزاینده تبدیل جنگلها و مراتع به زمینهای زراعی ایفا کند. 2818/561/684
۰ نفر