۱۶ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10520822
T T
۰ نفر
نهمین "کنفرانس ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن" دربابلسر پایان یافت # بابلسر، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/06/84 داخلی.علمی.کنفرانس.ابرساختارها.جبری. نهمین کنفرانس بین المللی "ابر ساختارهای جبری و کاربردهای آن" روز چهارشنبه در دانشگاه مازندران در بابلسر به کار خود پایان داد. در پایان این کنفرانس استادن برجسته ریاضی داخلی و خارجی با صدور قطعنامه ای بر پیشرفت وتوسعه علم ریاضی و نیز افزایش تحقیقات ریاضی تاکید کردند. حمایت از انجام تحقیقات و برنامه های آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها در زمینه ابر ساختارهای جبری و کاربردهای آن، فراهم کردن امکانات برای انجام برنامه های آموزشی و پژوهشی درقالب تهیه کتب و نشریات علمی و حمایت از نشریات علمی مرتبط با ابرساختارهای جبری از جمله موضوعاتی است که شرکت- کنندگان در کنفرانس خواستار اجرای آن شدند. همچنین، حمایت از انتشار مجله تخصصی در زمینه ابرساختارها و کاربرد آن در سطح بین المللی، تاسیس مرکز تحقیقاتی باهدف فراهم کردن محیط مناسب برای انجام تحقیقات در این زمینه، حمایت ازطرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی با موضوعات ابرساختارهای جبری از دیگر مواردی است که در قطعنامه پایانی برآن تاکید شد. دکتر "رضا عامری" دبیر همایش در مراسم پایانی کنفرانس برگزاری، چندین کارگاه تخصصی و بحث و بررسی در زمینه آخرین یافته های علمی ابر ساختارهای جبری را از ویژگی های این کنفرانس ذکر کرد. وی گفت: میزبان بعدی این کنفرانس که در سال 2008 برگزار خواهد شد هنوز مشخص نشده است. نهمین کنفرانس بین المللی ریاضی باعنوان "ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن" از روز پنجشنبه گذشته در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر آغاز شد. این کنفرانس بین المللی برای اولین بار در قاره آسیا برگزار شد و 40 مقاله داخلی و خارجی در آن به بحث و بررسی گذاشته شد. 12 مقاله خارجی رسیده به این همایش از کشورهای چین، کره، ایتالیا، انگلیس، آمریکا، استرالیا، کانادا، اسپانیا و آلمان، رومانی، اردن و چک بود. 2585/402/601
۰ نفر