۳۱ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10520411
T T
۰ نفر
محققان عوامل موثر در تقسیم سلولی را شناسایی کردند # لندن،خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/05/84 علمی.زیست شناسی.سلول. دو مطالعه مستقل که به تازگی در مورد فرایند تقسیم سلولی انجام شده نشان می دهد ترکیب غشای سلولی و نیز نحوه علامت دهی از طریق یونهای کلسیم، دو عامل اصلی در تنظیم آخرین مرحله تقسیم سلول به شمار می آیند. "جولی بریل" و همکارانش از بیمارستان کودکان در کانادا موفق شدند یکی از عناصر اصلی در فرایند علامت دهی در مجرای عبور یونهای کلسیم را مشخص کنند. این عامل "فسفریونوسیتاید" (PIP2) است که در تقسیم غشای سلول نقش دارد. این گروه در مطالعه بر روی سلولهای اسپرم مگس میوه مشاهده کردند آن دسته از سلولهایی که فاقد کلسیم یا فاقد ماده "PIP2" هستند مرحله "سیتوکینسیس" یا تغییرات هسته سلول برای شروع فرایند تقسیم را آغاز می کنند، اما آن را به پایان نمی رسانند. به نوشته نشریه علمی "Biology Current"، "سیث فیلد" و همکارانش از مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد در بوستون در تحقیق مستقل دیگری نشان دادند عامل "PIP2" در شیاری که در نگام تقسیم سلول در پستانداران ظاهر می شود جمع می گردد. جمع شدن این مولکولها به غشای سلول کمک می کند اتصال خود را به پروتیینی که وظیفه منقبض کردن سلول و تقسیم آن را دارد حفظ کند و کار تقسیم را با نظم انجام دهد. علمی./ 345/2222/127/1584
۰ نفر