۲۴ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10520241
T T
۰ نفر
نگاهی به وضعیت شمار کاربران اینترنت در کشورهای جهان # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/05/84 داخلی.علمی.جامعه اطلاعاتی. در سال اخیر ازبکستان 429 هزار کاربر دارد، نرخ رشد در کشور ژاپن هم از تمامی کشورهای خاورمیانه کمتر است، در این کشور 68 میلیون کاربر وجود دارد که تعداد آنها نسبت به سال 2000 میلادی 8/43 درصد رشد کرده است. به گزارش دو هفته نامه فرهنک و پژوهش، در اتحادیه اروپا اینترنت بین 9/46 درصد از جمعیت این منطقه نفوذ کرده است که 3/24 درصد از کل کاربران حهان را تشکیل می دادند. به گزارش مرکز آمار اینترنت (World Internet) در سال 2005 میلادی 215 میلیون و 765 هزار کاربر در اتحادیه اروپا وجود دارد که نسبت به سال 2000 میلادی 6/131 درصد رشد کرده است. 25 کشور عضو اتحادیه اروپا 711 درصد از کل جمعیت جهان را در خود جای داده اند، مابقی کشورهای اروپایی با داشتن 3/4درصد از کل جمعیت جهان حدود 44 میلیون کاربر دارند که 9/4 درصد از کل کاربران جهان را تشکیل می دهند، مابقی کشورهای اروپایی رشدی 9/341 درصدی را در شمار کاربران خود تجربه کردند. در میان کشورهای اروپایی، کشور بوسنی بیشترین نرخ رشد شمار کاربران را داشت، در فاصله 5 سال اول قرن حاضر نرخ رشد کاربران در بوسنی 1328 درصد بود اما با این وجود این کشور هیچ نقشی در عرصه جهانی نداشت. در سال 2005 میلادی کاربران بوسنی صفر درصد از کل کاربران اروپا را تشکیل می دادند. نرخ رشد شمار کاربران در اتحادیه اروپا 6/131 درصد برآرود شد که 1/83 درصد از کل کاربران اروپا را تشکیل می دهند. اینترنت در میان 9/46 درصد از مردم اتحادیه اروپا نفوذ پیدا کرده است، روسیه بعد از اتحادیه اروپا بیشترین سهم را در این عرصه دارد، مردم این کشور 6/8 درصد از کل کاربران اروپا را تشکیل می دهند و شاهد رشد 619 درصدی نفوذ اینترنت در میان مردم کشورشان بوده اند. نرخ رشد شمار کاربران در آلبانی 1100 درصد، در بلغارستان 259 درصد، در نروژ 7/42 درصد، در رومانی 400 درصد، در اوکراین 1305 درصد و در سیبری 8/111 درصد بود. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین شمار کاربران را دارد. در سال 2005 میلادی، آلمان 5/21 درصد از کل کاربران اتحادیه اروپا را داشت و نرخ رشد شمار کاربران از سال 2000 تا 2005 میلادی 93 درصد برآرود شد. در همین سال در ایتالیا 3/13 درصد و انگلیس 3/16 درصد و فرانسه 5/11 درصد از کاربران اتحادیه اروپا را در خود جای داده بود. در میان تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشور لاتیو بیشترین نرخ رشد را در شمار کاربرانش تجربه کرده بود. نرخ رشد شمار کاربران مجارستان در فاصله این 5 سال 524 درصد برآرود شد اما این کشورها تنها 4/0 درصد از کل کاربران این منطقه را داشت. نرخ رشد شمار کاربران در یونان 280 درصد، در مجارستان 326 درصد، در جمهوری چک 253 درصد و در لهستان 278 درصد بوده است، نفوذ اینترنت در میان مردم سوئد بیش از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بود. در این سال 6/73 درصد از مردم سوئد کاربر اینترنت بودند که 1/3 درصد از کل کاربران اروپا را تشکیل می دادند، پس از سوئد کشورهای دانمارک و هلند از نظر سطح نفوذ اینترنت در میان مردم رکورد دار بودند. به گزارش مرکز آمار اینترنت 7/68 درصد از مردم دانمارک و 2/66 درصد از مردم هلند، در خیل کاربران اینترنت قرار داشتند. این کشورها رشدی 8/90 درصدی و 177 درصدی را در شمار کاربران خود در فاصله سال های 2000 تا 2005 میلادی تجربه کردند. در سال 2005 میلادی کشور اتریش 1/2 درصد از کاربران اتحادیه اروپا را داشت و در این سال بلژیک 4/2 درصد، قبرس 1/0 درصد، جمهوری چک 6/1 درصد، دانمارک 7/1 درصد، استونی 3/0 درصد، فنلاند 5/1 درصد، فرانسه 5/11 درصد، آلمان 5/21 درصد، یونان 8/1 درصد، مجارستان 4/1 درصد رشد کاربران اینترنت را داشتند. ایرلند 1 درصد، ایتالیا 3/13 درصد، لاتیو 4/0، لیتوانی 3/0 درصد، لوگزامبورک 1/0 درصد، مالت 1/0 درصد، هلند 5 درصد، اسلوانی 4/0 درصد، اسپانیا 8/6 درصد، سوئد 1/3 درصد و انگلیس 3/16 درصد از کاربران اتحادیه اروپا را در خود جای داده بودند. میزان نفوذ اینترنت در میان مردم انگلیس 7/58 درصد، در سوئد 6/73 درصد، در اسپانیا 6/33 درصد، در اسلونی 9/40 درصد، در اسلواکی 8/33 درصد، پرتغال 4/34درصد بود. لهستان 8/27 درصد، هلند 2/66 درصد، مالت 2/31 درصد، لوگزامبورک 3/31 درصد، لیتوانی 3/20 درصد، لاتیو 6/40 درصد، ایتالیا 8/48، ایرلند 2/51، مجارستان 2/30، یونان 9/33 نفوذ اینرنت را داشتند. همچنین درصد نفوذ اینترنت در آلمان 56، فرانسه 2/41، فنلاند 1/62، استونی 2/46 ، دانمارک 7/68، چک 5/34 ، قبرس 3/26 ، بلژیک 8/48 و در اتریش 7/56 بوده است. علمی/ 2812 1418
۰ نفر