۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 10517469
T T
۰ نفر
کشف مشخصه ای که به شناسایی آتشفشان های در حال شکل گیری کمک می کند # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/02/84 علمی. یک گروه از محققان آلمانی موفق شده اند به مشخصه هایی دست یابند که دوران جنینی آتشفشانها را آشکار می سازد. با این مشخصه ها نه تنها می توان نخستین مراحل شکل گیری آتشفشانهایی را که صدها هزار سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده اند مشخص ساخت، در عین حال می توان درباره فعالیتهای آتی آتشفشانهایی که در حال فعال شدن هستند، اطلاعاتی بدست آورد. به نوشته نشریه علمی "جئوفیزیکال ریسرچ لترز" کارین براوئر از مرکز مطالعات زیست محیطی لاپیزیک هیل واقع در لایپزیک به اتفاق همکارانش توانسته است در "حوضچه چب Basin Cheb" واقع در جمهوری چک مطالعاتی را در مورد چشمه های آتشفشانی به انجام رساند که 300 هزار سال قبل فعال بوده و طی 12 سال اخیر دوباره نشانه های فعالیت در آن ظاهر شده است. این محققان مشاهده کردند که نسبت دو نوع ایزوتوپ خاص هلیوم در گازهایی که از دهانه این چشمه های آتشفشانی به بیرون متصاعد می شود رو به ازدیاد گذارده است. نسبت این دو ایزوتوپ در بخشهای درونی زمین بالاتر از بخشهای زیر پوسته آن است و بنابراین ازدیاد این دو ایزوتوپ در تراز بالای زمین حکایت از فعال شدن تنوره زیرین آتشفشان و ورود مواد مذاب آن از بخشهای درونی به ترازهای بالاتر دارد. ادامه این فرایند به فوران تمام عیار این مواد و فعال شدن دوباره اتشفشان منجر می شود. ازدیاد مواد گدازان در این ناحیه در عین حال توضیحدهنده این نکته است که چرا حوضچه چب در معرض اتشفشانهای مداوم اما با شدت کم قرار دارد که طی چند ماه اخیر بکرات بوقوع پیوسته است. تا قبل از تحقیق اخیر برای پژوهشگران روشن نبود که چه چیز موجب می شود این آتشفشان ها با در جهت ضعیف به این صورت پشت سرهم ظاهر شوند. اغلب آتشفشانها در حاشیه صفحات حامل قاره ای یعنی در جائیکه بین این صفحات شکاف پدید می اید و گدازه های بخشهای درونی زمین امکان فوران و بیرون زدن پیدا می کنند ظاهر می شوند، اما اتشفشانهای کوچک حوضچه چب در منطقه ای رخ می دهد که در میانه یک صفحه حامل قاره (تکتونیک پلیت ) قرار دارد. به گفته بروئر این احتمال وجود دارد که فشار شدید گدازه های لایه های زیرین زمین، موجب می شود بخشی از آن از این سوراخها به بیرون سر ریز شوند. با این حال به اعتقاد محققان شواهد نشان می دهد که بروز یک آتشفشان تمام عیار در این منطقه تا چند صد هزار دیگر غیر محتمل است و بنابراین ساکنان این منطقه می توانند با خیال راحت در خانه و کاشانه خود مستقر باقی بمانند. 345/2226/127 علمی.1418
۰ نفر