۱۳ بهمن ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 10086054
T T
۰ نفر
مراکز آموزش ناجا، قهرمان مسابقه های کشتی پهلوانی و هنرهای فردی نیروی انتظامی شد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/11/79 داخلی.ورزشی.کشتی.باستانی. مسابقه های کشتی پهلوانی و هنرهای فردی نیروی انتظامی کشور روز پنجشنبه با قهرمانی تیم " مراکزآموزش ناجا" پایان یافت . این مسابقه ها از روز سه شنبه با شرکت 100 ورزشکار در قالب 15 تیم در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شده بود . پس از تیم مراکز آموزش ناجا که با کسب 36 امتیاز برسکوی نخست ایستاد، تیم های " همدان" و "مازندران" به ترتیب با بدست آوردن 32 و 26 امتیاز عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. نفرات برتر اوزان مختلف و هنرهای فردی این رقابتها نیز از این قرار است: * 50 تا 60 کیلوگرم .................. 1 ـ محسن علی ملکی از مراکز آموزش ناجا 2 ـ صمد طهرانی از ناحیه انتظامی کرمانشاه 3 ـ عقیل مفیدی از ناحیه انتظامی اصفهان * 60 تا 70 کیلوگرم .................. 1 ـ محمد رضا علیرضایی از مراکز آموزش ناجا 2ـ تورج عزیزی از ناحیه انتظامی کرمانشاه 3 ـ داریوش شیران از ناحیه انتظامی همدان * 70 تا 80 کیلوگرم .................. 1 ـ مهدی محمدی از مراکز آموزش ناجا 2 ـ سیاوش مهتاب منش از ناحیه انتظامی کردستان 3 ـ عابدین یوسفی از ناحیه انتظامی مازندران * 80 تا90 کیلوگرم .................. 1 ـ عیسی پاشایی از ناحیه انتظامی مازندران 2 ـ عیدی محمد کربلی از ناحیه انتظامی اصفهان 3 ـ فرامرز عباسی از ناحیه انتظامی تهران بزرک * به اضافه 90 کیلوگرم ..................... 1 ـ حشمت داد رخشی از ناحیه انتظامی کردستان 2 ـ جهانبخش دولتشاهی از مراکز آموزش ناجا 3 ـ علی عباس زاده از ناحیه انتظامی مازندران * رشته کباده ............ 1 ـ محمد علی قانونی از ناحیه انتظامی کرمان 2 ـ احمد عباس زاده از مراکز آموزش ناجا 3 ـ عبداله کاظمی از ناحیه انتظامی همدان * رشته سنک ........... 1 ـ جهانبخش دولتشاهی از مراکز آموزش ناجا 2 ـ خدایار خزایی از ناحیه انتظامی کرمانشاه 3 ـ ناصر ساکی از ناحیه انتظامی همدان * رشته چرخ .......... 1 ـ لطف اله کساری از ناحیه انتظامی همدان 2 ـ رضا لروند از ناحیه انتظامی کرمانشاه 3 ـ علی عباس زاده از ناحیه انتظامی مازندران * رشته میل .......... 1 ـ حسین عرب پور از ناحیه انتظامی کردستان 2 ـ داریوش شیران از ناحیه انتظامی همدان 3 ـ محمد اسماعیل خطیبی از ناحیه انتظامی مازندران ت / ا.د ف ر ـ 866 ـ 36 ـ 15
۰ نفر