۲۲ دی ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 10084787
T T
۰ نفر
خروجی مستقل ورزشی ایرنا فقط تا اسفندماه رایگان در اختیار مشترکـــان مطبوعاتی قعلی قرار می گیرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/10/79 داخلی. ورزشی خبرگزاری جمهوری اسلامی در نظر دارد ، خروجی مستقل ورزشی خود را تـــا پایان سال جاری به صورت رایگان در اختیار مشترکان مطبوعاتی فعلی قرار دهد.
دریافت خروجی مستقل ورزشی ایرنا از ابتدای سال 1380 مستلزم عقـــــد قرارداد و پرداخت هزینه اشتراک خواهدبود. مشترکان در صورت تمایل به استفاده از این سرویس می توانند بــــــرای هماهنگی های لازم جهت تغییرات نرم افزاری و ایجاد قابلیت فنی برای دریافــت اخبار ورزشی بر روی برنامه پیام نگار مورد استفاده خود با اداره کــــــل بازرگانی ایرنا تماس حاصل نمایند. علاقه مندان و مشترکان می توانند با نمابر شماره 8908059 و یا شمـــاره تلفن های 82924380 - 82924369 8905066- تماس حاصل فرمایند. خروجی مستقل ورزشی ایرنا از روز نوزدهم دی ماه جاری طی ایین ویژه ای راه اندازی شد و هم اکنون اماده سرویس هی به مشترکان خود است. خ ک 36- 15-
۰ نفر