۱۷ مرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 10041558
T T
۰ نفر
مسوولین تربیت بدنی استان گلستان از ایرنا بازدید کردند # گرگان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/05/81 داخلی. ورزشی. مسوولین تربیت بدنی استان گلستان به پاس گرامیداشت خون خبرنگار شهید خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز خبرنگار روز پنجشنبه از دفتر ایرنا در گرگان بازدید کردند. معاون فنی ورزشی تربیت بدنی گلستان در این بازدید نقش خبرگزاری جمهوری اسلامی را به عنوان رسانه مادر در توسعه ورزش بسیار مثبت ارزیابی کرد. "منصور دمیرچی" افزود: ایجاد خروجی مستقل ورزشی در یک رسانه ملی نشان- دهنده توجه مسوولین این رسانه به اهمیت اطلاع رسانی ورزشی و خبر رسانی است که در درازمدت می تواند نقش بسزایی در پیشرفت ورزش کشور ایفا کند. وی تصریح کرد: در گلستان دیگر رسانه ها و مطبوعات ورزشی نگاه عمیقی به معقوله ورزش نداشته و از تحلیلهای ورزشی که بوی انتقاد سالم داشته باشد نیز استفاده نمی برند. همچنین معاون اداری مالی تربیت بدنی گلستان توجه ایرنا به بحث ورزش را نقطه عطفی در اطلاع رسانی ورزشی عنوان کرد و افزود: با جداسازی خروجیهای خبرگزاری و توجه به موضوعهای تخصصی مطالب روزنامه ها نیز تحت تاثیر این نگرش بصورت کیفی دارای تنوع شده است. پ . ت 310/ ورزشی. 101/101
۰ نفر