۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 10033762
T T
۰ نفر

نتایج رقابتهای دوچرخه سواری استان تهران

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 10033762
نتایج رقابتهای دوچرخه سواری استان تهران # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/02/81 داخلی.ورزشی.دوچرخه سواری رقابتهای دوچرخه سواری در رشته تایم تریل انفــــــرادی و دور امتیازی استان تهران روز یکشنبه در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد . در پایان این رقابتها ، نتایج به این شرح بدست آمد: 25 کیلومتر تایم تریل انفرادی ................................. 1 - علی زواره ای 2 - داود غزنچای 3 - میثم کیوانی 40 کیلومتر دور امتیازی ............................. 1 - داود غزنچای 2 - میثم کیوانی 3 - کیوان اشرفی در این رقابتها 50 دوچرخه سوار حضور داشتند. ورزشی.1587/ 101
۰ نفر