۱۵ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 10025013
T T
۰ نفر
ورزش، عامل بازدارنده "اعتیاد" و "ناهنجاریهای اجتماعی" (1) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/10/82 داخلی.ورزشی. از: بهزاد بهروزی جهانیان در قرن بیست و یکم با مسایل مختلفی دست و پنجه نرم می کنند و دولتمردان برای ایجاد امنیت در کشورهای خود و دوری جستن از هرگونه گزند و آسیب پذیری اجتماعی، تدابیر تازه ای را اتخاذ می نمایند. اما در این جنک و ستیزی که دولتمردان برای ایجاد امنیت اجتماعی در حوزه جغرافیایی خود ایجاد می نمایند، دشمن قداری بیرحمانه همچون موریانه که بر درخت تنومندی نفوذ کرده باشد، آن را از درون می خورد و پوک می نماید.
این آفت که امروزه در بسیاری از جوامع ریشه دوانده و جوانه های این درخت تنومند را قبل از به ثمر رسیدن از میان می برد، مواد مخدر و اعتیاد نام دارد که اثرات آن، همان پوک نمودن توانمندی های انسانهاست . آری "مواد مخدر" و "اعتیاد" معضلی است که در تمامی جوامع و در سطح جهان همچون سرطانی ریشه دوانیـده و روز به روز قربانیان جدیــدی را به قربانگاه خود می کشاند و خانواده های زیادی را دچار آسیب پذیری می نماید. گرایش روز افزون به اعتیاد و ایجاد زمینه های ناهنجاریهای اجتماعی حتی از مرز خانواده ها گذشته و دولتمردان را نیز نگران کرده است. ایجاد زمینه های تفریحی و ورزشــی و پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر هجوم بی امان این معضل باشد. یکی از برنامه های مهم دولتمردان در تمامی کشورهای جهان ایجاد فضاهای ورزشی و برنامه ریزی و اجرای آن در سطح جوامع خود است تا از افزایش روز افزون و گرایش فزاینده قشر جوان به این آفت اجتماعی بکاهند. در این زمینه کشورهای جهان سوم و کشورهای درحال توسعه بیشتر در معرض خطر این پدیده ناهنجار اجتماعی قرار دارند، اگر چه مافیای مواد مخدر در بسیاری از کشورها ریشه دوانیده و بسیاری از صاحبان قدرت به صورت پنهانی دستی در ترویج آن دارند. در این رهگذر و شرایط زمانی، یکی از ابزارهای مهم و قوی بحث توسعه ورزش و ایجاد فضای ورزشی و کشانیدن نوجوانان و جوانان به این سو است. در یک بررسی اجمالی می توان به این نتیجه رسید که کشورهایی که در بخش مسایل ورزشی سرمایه گذاریهای مناسبی نموده و تلاش کرده اند به نوعی انرژی های مملو و سرشار از دوران نوجوانی و جوانی را به این سو هدایت کنند در مقایسه با دیگر کشورها که در این زمینه فعالیتی نداشتند، بسیار موفق تر عمل کرده و نتیجه بسیار مثبتی را بدست آورده اند. هزینه بــرای ساخت پروژه های ورزشی و ایجاد اماکن ورزشی و در نهایت برنامه ریزی برای حضور نونهالان ، نوجوانان و جوانان که سرمایه های اصلی هر کشور هستند، در این زمینه باعث سلامت جامعه خواهد بود. بی توجهی به این نگرش و عدم هزینه برای ساخت چنین مکانهایی باعث خواهد شد که نوجوانان و جوانان برای تخلیه انژیهای خود و ایجاد نشاط و شادمانی در ایــن دوران به راهکارهایی روی آورند که نهایت آن به ناکجــاآباد ختم می شود. در این شرایط است که مافیای اعتیاد با مطالعه شرایط اجتماعــی، زمینه گرایش قشر جوان جامعه را با در اختیار قرار دادن مواد مخدر به صورت بسیار نازل و ارزان و همچنین دستیابی آسان آن، تلاش همه جانبه ای را برای سوق دادن جامعه به این افیون فراهم می سازد. صرف هزینه های سنگین برای ترک اعتیاد این افراد نه تنها نتیجه ای ندارد بلکه نیروهای زیادی بیهوده صرف عملی می شود که در صورت مساعد نبودن شرایط اجتماعی پس از مدتی ، معتادان به جایگاه اولیه خود باز خواهند گشت . در بحث علمی این کار می توان به این نکته اشاره کرد که انسان از نظر آناتومی در شرایط نوجوانی و جوانی بدنبال ایجاد نشاط بوده و گرایش های شدیدی بدان دارد. درصورتی که قشر نوجوان و جوان نتوانند، به این شرایط در حالت طبیعی دست یابند، در صورت فراهم بودن زمینه های برخورداری از این شرایط به صورت تصنعی بدان روی خواهند آورد. مهمترین زمینه ایجاد شرایط نشاط آور در بعد تصنعی ، استفاده از مواد مخدر است. لذا به منظور پرهیز از این شرایط و گرایش به سوی ایجاد نشاط و شادابی تصنعی، لازم است که از سوی دست اندرکاران و مسوولان، برنامه های آموزشی و آشنایی با عوارض اعتیاد در سطح گسترده در اختیار مردم قرار گیرد. ایجاد رابطه میان مسولان و نهادهای ورزشی کشور و دست اندکاران امور اجتماعی و اتخاذ سیاستی بمنظور جلوگیری از ایجاد چنین فضاهایی برای قشر نوجوان و جوان کشور به نظر می رسید یکی از ضروریات مسایل اجتماعی، فرهنگی و ورزشی کشور است. جدی نگرفتن این معضل اجتماعی و یا گرفتار شدن در بعد مسایل اداری و بوروکراسی اداری و رها نمودن کارها به حال خود، در آینده ای نه چندان دور چنان ضربات مهلکی به پیکره اجتماع و قشر جوان جامعه ما وارد خواهد کرد که جبران آن غیرممکن به نظر می رسد. ایجاد خسارت های ناشی از مسایل مختلف در جنبه های اقتصادی در سطح جامعه و امکــان بازسازی آن و رسیدن به شرایط مطلــوب را می تواند با تلاش و کوشش افراد فراهم کرد ولی تخریب شرایط فیزیولوژی افرد یک جامعه با استفاده از مواد مخدر نه تنها امکان پذیر نیست بلکه اثرات تخریبی آن بر روی نسلهای آینده هم اثر گذار است. پس لازم است قبل از آنکه جامعه جوان ما که جوانترین جامعه جهان به شمار مــی رود به شرایط بحرانی برسد، با اتخــاذ سیاستی مناسب به جنک این غول خانمانسوز باید رفت و با برخورداری از عوامل بازنده همچون ورزش و تفریحات سالم عواملی را ایجاد کرد که تخلیه انرژی نوجوانان و جوانان از راه صحیح آن انجام پذیرد. ادامه دارد... ورزشی. 1587 / 100
۰ نفر