۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 10007919
T T
۰ نفر
پروژه های ورزشی نیمه تمام کارگران درچهارمحال وبختیاری نیازمند اعتباراست # شهرکرد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/02/82 داخلی.اجتماعی .سازمانها و وزارتخانه ها مدیرکل کار و امور اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری گفت : تکمیل و اجرای سه پروژه ورزشی نیمه تمام در این منطقه به اعتبارات بیشتری نیاز دارد . محمود احمدی روز یکشنبه در گفت وگو باخبرنگار ایرناافزود: دو مجموعه ورزشی کارگران در شهرکرد و بروجن از محل اعتبارات ملی و پروژه ورزشـــی کارگران شهر فارسان از محل اعتبارات استانی تامین اعتبار می شود. وی اعتباری که تاکنون بمنظور احداث پروژه ورزشی شهرکرد هزینه شده است را دو میلیارد و 165 میلیون ریال اعلام کرد . احمدی گفت : پارسال 300 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به این پروژه اختصاص یافت . وی تاکید کرد : اعتبار محدودی که سالانه بمنظور اجرای پروژه های ورزشی در استان تخصیص می یابد روند تکمیل و زمان بهره برداری از این پروژه هـارا به درازا می کشد . مدیر کل کار وامور اجتماعی استان همچنین اعتبارهزینه شده بمنظورایجاد پروژه ورزشی کارگران در شهر بروجن را یک میلیارد و 485 میلیون ریال اعلام کرد . احمدی گفت: از محل اعتبارات استانی نیز طی سال گذشته یکصد و 84 میلیون ریال جهت ادامه فعالیت پروژه ورزشی کارگران فارسان اختصاص یافت . وی گفت: مجموعه ورزشی کارگران شهرکرد دارای یک سالن ورزشی است که اجرای فعالیت محوطه سازی و تجهیز سالنهای جنبی به وسایل بدنسازی 200میلیون ریال اعتبار نیاز دارد. وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ورزشی شهرکرد که از سال 73 آغاز شده است را 85 درصد و پروژه ورزشی فارسان که از سال 77 آغاز شده است را 30 درصـد اعلام کرد. احمدی همچنین میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ورزشی کارگران شهر بروجن که از سال 74 آغاز شده است را 70 درصد اعلام کرد. احمدی با تشریح وضعیت اقلیمی استان چهارمحال وبختیاری ومحدود بودن فضای سرپوشیده مجموعه ورزشی شهرکرد ایجاد استخر شنا در این مکان را ضروری دانست. م ج 430/04 ورزشی. 101/101
۰ نفر