۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 10004099
T T
۰ نفر
" یزدانی خرم " ، تشکیل اردوهای ملی در استان ها را مطلوب توصیف کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/12/83 داخلی.ورزشی. والیبال. رییس فدراسیون والیبال ، تشکیل اردوهای آمادگی تیم های ملی رده هـــای گوناگون سنی ایران در استان های مختلف را در رشد والیبال آن استان ها مثبت ارزیابی کرد. " محمدرضا یزدانی خرم " روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب گفت تشکیل اردوهای آمادگی تیم های ملی والیبال در استـان ها ، در افزایش دانش مربیان آن استان ها نیز تاثیر بسزایی دارد. وی که به تازگی از محل اردوی تیم ملی والیبال ایران در اردبیل بازدید کرده است ، اظهارداشت شماری از مربیان استان اردبیل به هنگام تمرینات تیم ملی والیبال ایران در این شهر با حضور در سالن از نزدیک فعالیت کادر فنی تیم ملی را مشاهده می کنند که این امر در افزایش دانش آنان بسیار مطلوب است. یزدانی خرم شرایط مهیا شده در اردبیل را برای تشکیل اردو آمادگی تیم ملی مطلوب توصیف کرد و گفت دست اندرکاران استان اردبیل تمامی شرایط از جمله محل اسکان و تمرین مناسبی را برای این تیم مهیا کرده اند و هیچ مشکلی مشاهده نمی شود. رییس فدراسیون والیبال ، استان اردبیل را محلی مناسب برای تشکیل اردوهای آمادگی تیم های ملی رشته های گوناگون ورزشی ایران دانست و گفت این استان به ویژه در فصل تابستان محل مناسبی برای تشکیل اردوهای تیم های ملی رشته های گوناگون ورزشی ایران به شمار می رود. ورزشی . 1521 1521
۰ نفر