طنز ظرفيتي براي انديشه ورزي كودكان و نوجوانان است

بندرعباس- ايرنا- مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هرمزگان گفت: طنز ظرفيت هاي زيادي براي شكوفايي استعدادهاي كودكان و نوجوانان دارد و پديدآورندگان و مخاطبان آثار طنز با آن انديشه ورزي مي كنند.

به گزارش ايرنا، ناهيد سليماني احمدي روز چهارشنبه در آيين نخستين جشنواره منطقه اي طنز كودك و نوجوان خليج فارس به اهميت نقد آثار طنز اشاره كرد و افزود: نقد نوعي زيباشناسي است و طنز گونه اي از ادبيات است كه زبان خاص خود را براي شناخت زيبايي ها و نقد سازنده دارد تا باعث بالندگي جامعه شود.
وي ادامه داد: از سويي زبان طنز نشاط اجتماعي را به همراه دارد و نكته هاي دردناك جامعه را با بيان و رفع آن التيام مي بخشد.
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هرمزگان ابراز داشت: ادبيات شفاهي، باورها و اقليم و زيست مختص طنزنويسان، زيربناي آثار طنز و جدي است.
سليماني احمدي با بيان اين كه نياز امروز جامعه توجه به كودكان و نوجوانان به عنوان سازندگان آينده اين كشور است، گفت: كودكان و نوجوانان نيازمند توجه ويژه در تنوع بخشي به فعاليت ها و همراهي در مرحله هاي رشد هستند.
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هرمزگان بيان داشت: كودكان و نوجوانان امروز از اندوخته هاي شفاهي دريافتي ندارند، زيرا ما بزرگترها با توجه به مشغله هاي موجود، فرصت انتقال اين گنج و ميراث گذشتگان خود را نداريم.
نخستين جشنواره منطقه اي طنز كودك و نوجوان خليج فارس در 2 بخش شعر و داستان با شركت استان هاي هرمزگان، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان و يزد برگزار شد.
فراخوان اين جشنواره از اسفند 97 به استان ها ارسال شد و در اين مدت 516 اثر به دبيرخانه استان هرمزگان ارسال شد كه از اين تعداد 145 اثر در بخش شعر و در بخش داستان 371 اثر مورد داوري قرار گرفت.
در دبيرخانه اين جشنواره در استان هرمزگان با راي مجدد داوران در نهايت 163اثر به داوران جشنواره ارسال شد كه از اين تعداد 18 اثر برگزيده اعلام شد.
در مراسم پاياني اين جشنواره از 12 نفر در بخش داستان، 6 نفر در بخش شعر تجليل شد و 8 نفر نيز در بخش داستان به عنوان شايسته تقدير معرفي شدند.
داوري بخش داستان اين جشنواره را احمد اكبرپور و محمدرضا شمس و در بخش شعر نيز راشد انصاري و حسين تولايي برعهده داشتند.
9887/6048