هلدينگ «صدر تامين» چهارشنبه در بازار سرمايه عرضه مي شود

تهران- ايرنا- مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي( شستا) گفت: با توجه به اتمام كامل فرآيندهاي مربوط به ورود به بورس هلدينگ صدر تامين، عرضه اوليه اين سهام با نماد «تاصيكو» روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت‌ماه انجام مي‌شود.

«محمدرضواني‌فر» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، با بيان اينكه شستا از از گذشته به سمت تغيير و انجام اصلاحات در حوزه هاي مختلف حركت كرده است، گفت: بر پايه اصول و قواعد بيمه‌اي و تجارب جهاني، سرمايه گذاري‌هاي سازمان‌هاي نظير تأمين اجتماعي ‌بايد از نوع سيال (Liquid Capital) باشد. به اين معنا كه سرمايه گذاري‌ها در عين حالي كه بايد سود آور و زود بازده باشند، بايد از قدرت نقد شوندگي بالا برخوردار باشند.
وي اضافه كرد: از اين رو در سال‌هاي اخير موضوع خروج شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي از بنگاه‌داري و اجتناب از افزايش سهام مديريتي مورد توجه قرار گرفته است. با اين هدف دو راهكار پييش روي ما قرار دارد. راهكار اول واگذاري بنگاه‌ها است و مسير دوم عرضه سهام بنگاه‌ها در بازار سرمايه‌است كه با توجه به شرايط موجود راهكار دوم نسبت به راهكار اول با سرعت بالاتري قابل انجام است.
رضواني فر در پاسخ به اين پرسش كه به چه دليل حضور در بازار سرمايه را ترجيح مي‌دهيد؟ گفت: البته واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي از بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي واقعي يكي از شيوه‌هاي آزموده شده در جهان است كه در بسياري از كشورها همچون آلمان تجربه‌اي موفق بوده‌ است. اما در تشريح دلايل ترجيح مراجعه به بازار سرمايه و درحقيقت واگذاري سهام از طريق بورس مي توان به مواردي همچون مردمي كردن اقتصاد، پتانسيل بالاي بازار سرمايه كشور در جذب نقدينگي، فوايد اجراي الزامات بورسي شدن، كاهش قابل توجه ريسك‌هاي ناشي از واگذاري از روش‌هاي ديگر اشاره كرد.
مدير عامل شستا افزود: كاهش تصدي‌گري، تغيير جهت‌گيري شستا از بنگاه‌داري به سهامداري، چابك سازي و ارتقاء كارآمدي در دستور كار ماست كه يكي از نمودهاي آن واگذاري سهام شركت‌هاي زيرمجموعه شستا از طريق بازار سرمايه است.
وي در معرفي هلدينگ صدرتامين، گفت: اين بنگاه به عنوان بازوي تخصصي شستا در حوزه صنايع مربوط به زنجيره كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي تعريف شده است. با توجه به جهت‌گيري‌‌هاي كلي وزارت كار، سازمان تامين اجتماعي و شستا برنامه‌هاي مدون و مشخصي براي كوچك‌سازي و حركت به سمت سهامداري در نظر گرفته شده است. پرتفوي سرمايه گذاري هلدينگ صدرتامين به دو بخش بورسي و غيربورسي تقسيم مي شود كه سهم پرتفوي بورسي آن حدود 90 درصد كل سرمايه گذاري‌هاست.
رضواني‌فر افزود: در پرتفوي بورسي هلدينگ شركت‌هاي ملي صنايع مس ايران، توسعه معادن و فلزات، صنايع مس شهيد باهنر و فولاد مباركه اصفهان وجود دارند. همچنين اين هلدينگ مديريت شركت هاي داراي پتانسيل سود دهي بسيار خوبي مانند صنايع خاك چيني ايران با نماد كخاك، فرآورده‌هاي نسوز ايران(كفرا)،معدني املاح ايران(شاملا) را در اختيار دارد، كه البته بورسي شدن ساير شركت‌ها نيز در حال بررسي و انجام است.
وي اظهار داشت: به ‌صورت كلي رئوس برنامه‌هاي صدر تامين، حضور گسترده در صنعت فولاد، مس، طلا و زنجيره تامين اين صنعت (كاني هاي فلزي) و همچنين كاني‌هاي غيرفلزي به عنوان يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد كشور از طريق اخذ مالكيت سهام شركت ها قوي در اين حوزه، تاسيس يا مشاركت در تشكيل شركت و كنسرسيوم‌هاي داخلي و خارجي براي بهره بردن از فرصت هاي سرمايه گذاري است.
مدير عامل شستا اظهار داشت: طرح‌هاي توسعه‌اي زيادي با مشاركت بخش خصوصي در دستور كار داريم كه اكتشاف در محدوده خارستان و و بيدستر، طرح اكتشاف و بهره برداري از معدن طلاي قلقله، طرح فرآوري مواد اوليه جمبزه، طرح توليد سولفات پتاسيم و كلرور كلسيم گرانوله از جمله مهم‌ترين طرح‌هاي توسعه‌اي در هلدينگ صدرتامين است.
اقتصام**9189