۲۰ مرداد ۱۳۹۷،‏ ۲۰:۳۴
کد خبر: 82998076
۰ نفر
بخشنامه شیوه تامین ارز ابلاغ شد

تهران- ایرنا- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از به روز رسانی و ابلاغ ترتیبات جدید تامین ارز برای واردات پس از اخذ ثبت سفارش/ ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری خبر داد.

به گزارش شنبه تارنمای بانك مركزی، پیرو بخشنامه بیست و پنجم فروردین ماه امسال و در اجرای مصوبه شانزدهم مردادماه هیات وزیران ترتیبات جدید درخصوص تأمین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش‏/ ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز بانك مركزی و با تاكید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:
1‏- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات كالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانك امكانپذیر خواهد بود.
2‏‏‏‏- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر كالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یكپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می پذیرد.
3‏- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای 1 و 2محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حساب های ارزی مشتریان و خرید ارز از بانك باشد.
4‏- تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خرید‌های كالایی ‏- خدماتی یا فقط خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند «ب» بخش اول مجموعه مقررات ارزی امكانپذیر خواهد بود:
الف) درخصوص خرید‌های فقط خدماتی یا بخش خدماتی خریدهای كالایی- خدماتی مربوط به بخش غیردولتی تا سقف 900 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تأمین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی واردكننده و ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات درصورت ارائه تاییدیه وزارتخانه ‏/ دستگاه ذیربط امكانپذیر است.
ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذیربط در همه موارد و صرف نظر از سقف 900 هزار یورو مراتب باید به طور موردی از این بانك استعلام شود.
5‏- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری‏- صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردكننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت‌سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی میسر می شود.
6‏‏‏‏- در ارتباط با حواله های صادر شده پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌ها، حداكثر سه ماه از تاریخ صدور حواله‌ ارزی تعیین می شود. مهلت ارائه پروانه گمركی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداكثر به مدت 2 ماه است.
7‏- در مواردی كه ارز مربوط توسط این بانك تأمین اما حواله صادر نشده باشد، باید حداكثر سه ماه از تاریخ تأمین ارز اسناد حمل به آن بانك ارائه شود. در غیر این صورت آن بانك موظف است ارز مربوطه را به این بانك برگشت دهد.
8‏- تامین ارز بابت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش كالا و خدمت از هر كشور به كشور دیگر و ترانزیت كالا میسر نیست.
9‏- تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا پانزدهم مردادماه امسال كه گواهی ثبت آماری تایید شده دارند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.
تبصره : درمواردی كه مابقی مبلغ اعتباراسنادی به نرخ روزاعلامی این بانك تامین می شود (بر مبنای هر دلار معادل42000 ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نیز منعكس شود.
10‏- تخصیص ارز وفق بند15 از تصویبنامه شماره 4353‏/ت55300هـ مورخ 22‏/1‏/1397از تاریخ 16‏/5‏/1397 كان لم یكن تلقی می شود.
11‏- اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، درخصوص كالاهای اولویت اول باید بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانك و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الكترونیكی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.
12‏- در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانك به عمل آورند.

** بخشنامه تامین ارز مصارف خدماتی ابلاغ شد
بانك مركزی همچنین در بخشنامه دیگری روش های تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ كرد كه به شرح زیر است:
1- خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسكناس و حواله‌های ارزی وارده یا موجودی حساب‌های ارزی (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است؛ مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانك به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.
2- در صورت نبود امكان انجام حواله ارزی از طریق آن بانك بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن بانك و یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن بانك امكان‌پذیر خواهد بود.
3- تامین ارز درمانی مندرج در بند (1) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانك و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذكور، به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: تامین ارز به نرخ اعلامی از سوی این بانك بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از كشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداكثر تا پایان شهریورماه سال جاری (1397) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
4- تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسكناس) از طریق بانك‌های‌ ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت ترتیبات مندرج در نامه‌های منتهی به شماره‌های 39841‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 11‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و 168442‏‏/97 مورخ 17‏‏/5‏‏/1397 به نرخ بازار بلامانع است.
5- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شركت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره 50892‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 22‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 به نرخ بازار بلامانع است.
6- تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و كشتی به شركت‌های هواپیمایی و كشتیرانی ایرانی در مقابل ارائه صورتحساب شركت بیمه به نرخ بازار بلامانع است.
7- تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای كاركنان خارجی دارای پروانه كار شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شركت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تأیید كارفرما به نرخ بازار بلامانع است.
8- تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی كنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل كشور و نمایندگی‌های دیپلماتیك مقیم ایران با ارائه اسناد و مدارك مربوطه كه به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
9- تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شركت‌های هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمدهای ریالی شركت‌های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره 50892‏‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 22‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397) به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شركت‌های هواپیمایی خارجی، چنانچه حسب تایید سازمان هواپیمایی كشوری مبنی بر اینكه ارائه خدمات اینگونه شركت‌ها، تا قبل از صدور این بخشنامه بر مبنای نرخ روز اعلامی از سوی این بانك صورت پذیرفته است، كماكان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانك) بلامانع خواهد بود.
10- تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی كه بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانك صادرگردیده است، در وجه ذینفع ضمانت‌نامه ارزی به نرخ بازار بلامانع است.
11- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسكناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامه‌های شماره ‏58064‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 26‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و 153994‏‏‏‏‏‏‏‏/97 مورخ 8‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 از طریق بانك‌های‌ ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است.
12- تامین و انتقال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت فرصت مطالعاتی با ارائه درخواست دانشگاه‌ها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تأییدیه وزارتخانه‌های مذكور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طریق بانك‌های‌ سامان و تجارت بلامانع است.
13- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت شركت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از كشور و تامین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل كشور با ارائه درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ موسسات و شركت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.
14- تامین و انتقال‏ ارز بابت شركت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از كشور و هزینه های ارزی دوره های آموزشی داخل كشور با ارائه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ دانشگاه ذیربط پس از اخذ تأییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است.
15- تامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از كشور شركت‌ها ، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارائه درخواست كتبی متقاضی و در قبال ارائه صورتحساب و پیش فاكتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداكثر به میزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است.
16- تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شركت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از كشور و هزینه ارزی ثبت نام شركت در امتحانات علمی و تخصصی داخل كشور با درخواست كتبی متقاضی و ارائه فرم ثبت نام حداكثر به میزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارك مثبته مكفی به نرخ بازار بلامانع است.
17- تامین و انتقال ارز بابت حق الوكاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تاییدیه دفتر مركز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران كه در آن مبلغ حق الوكاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذكور به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوكاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وكیل در خارج از كشور در وجه وكیل كه اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در كشور مورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
18- تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل كشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور با ارائه درخواست از اداره كل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است.
19- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراك شبكه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداكثر به میزان مندرج در آن تا سقف 80 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار بلامانع است.
20- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.
21- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسكناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات با ارائه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است.
22- تامین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از كشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، كیفیت و ...) با ارائه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است.
23- تامین و انتقال ارز برای شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شركت‌های ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر كشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارائه اصل اسناد و مدارك مثبته و سیاهه به نرخ بازار بلامانع است.
24- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیر مقیم در داخل كشور، مشروط بر آنكه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانكی بوده است، به نرخ بازار بلامانع است.
25- تبدیل و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی‌ خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانك‌های خارجی در داخل كشور)، مشروط بر آنكه ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذكور تامین شده باشد، از محل ارزهای تأمین شده بلامانع است.
26- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت ارائه خدمات كنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل كشور و نمایندگی‌های دیپلماتیك مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و كنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه های كارتخوان (POS) ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا كنسولگری‌ها به نرخ بازار بلامانع است.
27- تامین و انتقال ارز بابت شركت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارائه صورتحساب و تأییدیه سازمان مذكور به نرخ بازار بلامانع است.
28- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مامورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و كنسولگری‌های كشورهای خارجی در ایران به ارز، با ارائه اسناد و مدارك مربوطه كه به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.
29- تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتكایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادركنندگان و سیستم بانكی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراك بانك‌های اطلاعات خریداران و بانك‌های خارجی به منظور اعتبارسنجی آن‌ها، با تائید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بلامانع است.
تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادركنندگان و سیستم بانكی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازار اقدام كند.
30- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در كشور با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.
31- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شركت مذكور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای كاروران پستی غیر دولتی و شركت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانك به نرخ بازار بلامانع است.
32- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانكی كشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداكثر در سقف آن از محل منابع آن بانك به نرخ بازار بلامانع است.
33- تامین ارز بابت كارمزد كارگزاران (اعم از بانكی و یا صرافی) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه‌های كالایی بلامانع است.
34- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانك‌ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.
35- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانك بلامانع است.
36- تامین ارز جهت سهم‌الشركه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) حسب تعرفه كالای وارداتی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانك و یا نرخ بازار بلامانع است.
37- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت43304ك مورخ 27‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1388 كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) به نرخ بازار بلامانع است.
38- تامین ارز بابت سهم‌الشركه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانك‌ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.
39- تامین ارز بابت سهم‌الشركه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانك‌ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی كشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات، حساب ارزی واردكننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار میسر خواهد بود.
40- تامین ارز بابت سهم‌الشركه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانك جهانی (W.B) و بانك توسعه اسلامی(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.
41- تامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه‌های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان برای طرح‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌های دولتی كه دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و به استناد ماده (62) قانون محاسبات عمومی كشور قرارداد منعقد می‌كنند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با سایر اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تامین ارز می‌بایست از محل ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات، حساب ارزی واردكننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار صورت پذیرد.
42- در رابطه با تامین، انتقال‏‏/پرداخت ارز بابت كلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد كتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یك منبع اعم از بانك و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است.
43- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذكر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانك تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانك بلامانع خواهد بود.
44- نرخ بازار در سامانه معاملات الكترونیكی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانك استعلام و پیگیری كنند.
45- در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت كلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی موضوع این بخشنامه و پیروی‌های بعدی آن، ضمن اعلام اینكه تامین ارز مربوطه توسط این بانك صورت می‌پذیرد، لازم است حسب مورد هماهنگی‌های لازم را با ادارات ذی‌ربط این بانك (آمار و تعهدات ارزی‏‏/ نظارت ارز‏‏/ عملیات ارزی) به عمل آورند.
به گزارش ایرنا، از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد و بر اساس دستورالعمل بانك مركزی، صرافی ها مجاز شدند فروش ارز به صورت اسكناس را برای مصارف ارزی خدمات با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی را از سر بگیرند.
بر این اساس، صرافی ‌های مجاز معتبر می‌توانند حداكثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را به ارز به صورت اسكناس تبدیل كرده و در چارچوب مصارف خدماتی به فروش رسانند. البته هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری است.‏
مصارف ارز خدماتی شامل مسافرتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌ آموزی، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌الملی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی، هزینه شركت‌ در نمایشگاه‌های خارج از كشور، حق الوكاله دعاوی خارجی، هزینه اجاره و اشتراك شبكه‌های اطلاعاتی و هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات است.
اقتصام*3061*1961*