تهران - يافته هاي يك نظرسنجي جديد از مردم آمريكا نشان مي دهد كه 'اكثريت قاطعي از آمريكايي ها مخالف دخالت مجدد ارتش اين كشور در امور داخلي يك كشور ديگر و به طور خاص سوريه هستند'.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نشریه 'پولیتیكو'، این نظرسنجی را موسسه 'پیو' انجام داده است.

بر اساس یافته های این نظرسنجی، حدود 64 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی این موسسه اعلام كردند كه 'واشنگتن هیچ مسوولیتی برای اقدام در خصوص رخدادهای سوریه ندارد'.

این نظرسنجی از هفتم تا 11 مارس - 17 تا 21 اسفند - در آمریكا صورت گرفت و هزار و 503 نفر در آن شركت كردند.

یافته های این نظرسنجی همچنین نشان می دهد كه شمار مشابهی از پرسش شوندگان با اقدام آمریكا و همپیمانانش در بمباران نیروهای نظامی سوریه برای حمایت از گروه های مخالف دولت این كشور و ارسال سلاح و تداركات نظامی به افراد مسلح در حال مبارزه با نظام سوریه، مشابه راهبردی كه در قبال لیبی اتخاذ شد، مخالف هستند'.

اكثر شركت كنندگان در این نظرسنجی همچنین خواستار عقب نشینی هر چه سریعتر نظامیان آمریكایی از افغانستان شدند.

بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه 'پیو'، مخالفت آمریكایی ها با دخالت نظامی واشنگتن وابستگی حزبی ندارد و پرسش شوندگان از طرفداران هر دو حزب جمهوریخواه و دمكرات هستند.

مترجمام**2017**1545

سرخط اخبار جهان