عراق یک افسر بلندپایه را به اتهام سوء قصد به جان صدام حسین اعدام کرد # دمشق، ایرنا: 16 تیر 1379 برابر با ششم جولای 2000 حـزب کمـونیست عـراق، روز پنجشنبه، در بیانیه ای اعلام کرد : رژیم حاکم بر بغداد، در اواسط ماه ژوئن گذشته یکی از افســران بلنـدپایه ارتش ایـن کشور را به اتهام سوء قصد به جان " صدام حسین "، رئیس جمهوری عراق، اعدام کرد.
حزب کمونیست عراق، در این بیانیه که در دمشق منتشر شد، تصریح کرده است ، نیـروهای امنیتی این کشــور سرتیپ ستاد " سعود خلیل هندی " از افسـران بلندپایه این کشور را اعدام کرده است.
براساس این بیانیه، خانواده سرتیپ ستاد سعود خلیل هندی متخصص در شکار پرندگان کمیاب و گوشت خوار است و مقامات مسوول این کشور به این خانــواده اجازه صید این پرندگان را داده بودند.
بر اساس این گزارش، یکی از بازرگانان اماراتی از طریق تلفن از سرتیپ سعود خلیل هندی خواسته بود که، یک "عقاب سفید" را برای وی شکار کند، اما افسر مذکور به خاطر "سخت بودن این کار" از انجام آن عذر خواهی کرده بود.
بر اساس بیانیه حزب کمونیست عراق، سازمان اطلاعات این کشــور با ضـبط مکالمه تلفنی مذکور به این نتیجه رسید که منظور از "عقاب سفید" شخص "صدام حسین" است.
به گفته این بیانیه، این افسر به دلیل اینکه مقامات مسوول را در جریان "توطئه" این فرد اماراتی، قرار نداده بود، به عنوان شریک جرم، اعدام شده است .