# بیروت ، ایرنا: 18 دی 1380 برابر با هشتم ژانویه 2002 وزیر امور خارجه لبنان، ادعای اخیر رژیم نژادپرست اسراییل مبنی بر دست داشتن حزب الله در ماجرای کشتی توقیف شده حامل جنک افزار در دریای سرخ را دروغ خواند. "محمود حمود" عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود : " اینگونه ادعاهای اسراییل علیه گروههای لبنانی تازگی ندارد و در چارچوب دروغ پردازیهای دولت عبری قرار دارد". پس از راهزنی دریایی روز جمعه رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و توقیف یک کشتی به بهانه اینکه حامل جنک افزار و مهمات برای فلسطینیها است ، مسوولان این رژیم مدعی شدند که حزب الله لبنان در این مساله دست دارد. * 817 * / * 816 *