تهران بزرگ - ایرنا - سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هیچ درختی در طرح ساخت مسجد بوستان قیطریه قطع نشده است، گفت: خیرین محلی از مدت ها قبل برای ساخت این مسجد هزینه‌های مالی را تامین کردند.

علیرضا نادعلی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: از دوره مدیریت آقای کرباسچی در شهرداری تهران، از سوی مردم و خیرین منطقه درخواست ساخت مسجد در بوستان قیطریه به شهرداری ارایه شده بود.

وی افزود: محلی که برای ساخت مسجد در نظر گرفته شده تقریبا در نقطه کور و بدون هیچ کاربری است که تعداد اندکی درخت جوان و حدود چهار درخت کهنسال وجود دارد که با حساسیت و دستور شهرداری هیچ‌ درختی در این نقطه قطع نشد بلکه طرح پیمانکار مقداری تغییر کرد تا هیچ درختی قطع نشود.

این عضو شورای شهر تهران درخصوص تامین هزینه ساخت این مسجد نیز اظهار کرد: برخی مدعی شدند شهرداری تهران تامین کننده مالی این مسجد است اما تمامی هزینه‌های ساخت از سوی خیرین تامین و شهرداری تنها زمین مورد نظر را تامین کرده است.

وی با بیان اینکه در دوره های مختلف مدیریت شهری ۴۳ مسجد در بوستان‌های فرا منطقه ای احداث شده است، گفت: بهرحال ساخت مسجد در بوستان‌ها تکمیل کننده فضاهای فرهنگی برای شهروندان است اما برخی با کمک رسانه‌های خارجی در حال زیر سوال بردن این طرح فرهنگی هستند.

به گفته نادعلی، در بازدید روز گذشته همراه با مسئولین مربوطه مشخص شد که هیچ درختی بخاطر ساخت مسجد قطع نشده و قطعا این موضوع را بطور کامل در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و اقلیت‌های مذهبی شورا که مسوولیت آن را دارم، بررسی می‌کنیم.

وی اضافه کرد: قطع درخت همواره با حساسیت اعضای شورای شهر و شهرداری تهران همراه بوده و شهروندان بدانند حتی برای ساخت مسجد نیز اجازه نمی‌دهیم به محیط زیست شهری ضربه وارد شود.

پیش تر نیز عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران قطع درخت در بوستان قیطریه برای ساخت مسجد را تکذیب کرده بود.