تهران- ایرنا- میزان بارندگی‌ها در کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۱) تا ۲۰ اسفندماه به ۱۴۳.۹ میلیمتر رسید که نشان از بهبود اندک وضعیت بارشی است، اما همچنان نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۱) تا ۲۰ اسفندماه با ۱۴۹.۹ میلی‌متر بارش در مقایسه با زمان مشابه پارسال ۴ درصد کاهش را دارد.

میزان بارش در این مدت در مقایسه با دوره بلندمدت با بارش ۱۶۰.۸ میلیمتر، کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بر پایه این گزارش، استان کهگیلویه و بویراحمد در بین استان‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفند با دریافت ۶۷۷.۴ میلیمتر بارش در مقایسه با ۴۹۲.۳ میلیمتر بارش پارسال، با رشد ۳۲ درصدی مقام پُربارش‌ترین استان‌های کشور را دارد.

همچنین استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ اسفندماه با دریافت ۶۶۶.۴ میلیمتر بارش در مقایسه با ۵۰۰ میلیمتر بارش سال آبی پارسال با رشد ۳۳ درصد مقام دوم پربارش‌ترین استان‌های کشور را از آن خود کرده است.

استان سیستان و بلوچستان نیز در مدت یاد شده با دریافت ۴۱.۹ میلیمتر بارش در مقایسه با ۶۳.۷ میلیمتر بارش پارسال با کاهش ۳۴ درصدی، دارای بیشترین کاهش بارندگی در بین استان‌های کشور است.

به گزارش ایرنا، ایران دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک بوده و دارای متوسط بارش ۲۵۰ میلی‌متر است که این میزان بارش حدود یک‌سوم متوسط جهانی است.

متوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش بوده است، به‌طوری که میانگین بارش ۵۳ ساله کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر بوده، اما میانگین ۱۳ساله اخیر به ۲۳۲ میلیمتر کاهش یافته است.