شورای اسلامی شهر شیراز > کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز