مرکز بررسی ‌های استراتژیک ریاست جمهوری > حسام‌الدین آشنا