محیط زیست > کوه آتشفشان

  • فوران دوباره آتشفشان لاپالما

    فوران دوباره آتشفشان لاپالما

    اروپاتهران- ایرنا- آتشفشان منطقه لا پالما در جزایر قناری اسپانیا که صدها خانه را بلعیده و حدود ۶ هزار نفر را مجبور به تخلیه خانه‌های خود کرده است، بار دیگر با فوران گدازه‌های مذاب…