ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز > کمیسیون هماهنگی برنامه‌ ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران