حقوقدان شورای نگهبان > کامبیز نوروزی

 • نارسائی های یک لایحه

  نارسائی های یک لایحه

  پژوهش اجتماعیتهران-ایرنا-کلی گویی، تفصیل قانون و استفاده از کلماتی چون صیانت، کرامت، شأن و ... نه تنها به معنای کمال قانون نیستند بلکه به دلیل اطاله کلام و تفسیرپذیری های متعدد، اجرای…

 • محکومانی در انتظار رسیدگی علنی منصفانه

  محکومانی در انتظار رسیدگی علنی منصفانه

  پژوهش سیاسیتهران- ایرنا- علنی‌بودن محاکمات از مهم‌ترین معیارهای دادرسی منصفانه است؛ یعنی افراد و به‌ویژه خبرنگاران باید بتوانند در دادگاه حاضر شوند و تمام مراحل دادگاه را از نزدیک ببینند…

 • قوانین نانوشته؛ بلای جان زنان

  قوانین نانوشته؛ بلای جان زنان

  پژوهش اجتماعیتهران-ایرنا-یک حقوقدان عقیده دارد؛ آنچه مانع از دستیابی زنان به قدرت در عرصه سیاسی کشور شده، نه قانون اساسی و مقررات نوشته شده که قوانین نانوشته و تبعیض های مردسالارانه در…