وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی > کارگروه ساماندهی مد و لباس