پوند

 • ارزش پوند انگلیس به پایین‌ترین حد در ۳۵ سال گذشته رسید

  ارزش پوند انگلیس به پایین‌ترین حد در ۳۵ سال گذشته رسید

  جهان > دفتر لندنلندن - ایرنا - ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا روز چهارشنبه به دلیل کاهش ارزش سهام بورس‌های بین‌المللی بر اثر شیوع ویروس کرونا، در بازارهای مبادلات ارزی کاهش یافت.

 • یورو گران و پوند ارزان شد

  یورو گران و پوند ارزان شد

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ‌ نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ 24 واحد پول خارجی نسبت به روز گذشته نزولی، 16 ارز صعودی و بقیه ثابت ماندند.

 • پوند و یورو ارزان شد

  پوند و یورو ارزان شد

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا - بانک مرکزی امروز (شنبه) ‌نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 25 ارز کاهش و نرخ 12 ارز افزایش یافت و بقیه ارزها ثابت ماند.

 • کاهش نرخ رسمی یورو و ۲۳ ارز دیگر

  کاهش نرخ رسمی یورو و ۲۳ ارز دیگر

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش، ۲۴ پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • کاهش نرخ رسمی ۲۹ ارز

  کاهش نرخ رسمی ۲۹ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۸ ارز افزایش، ۲۹ پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • کاهش نرخ رسمی یورو و لیر ترکیه

  کاهش نرخ رسمی یورو و لیر ترکیه

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۴ ارز افزایش، ۱۰ پول خارجی از جمله یورو و لیر ترکیه کاهش و نرخ بقیه…

 • افت نرخ رسمی ۲۳ ارز

  افت نرخ رسمی ۲۳ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش، ۲۳ واحد پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • نرخ یورو و ۲۴ ارز دیگر کاهش یافت

  نرخ یورو و ۲۴ ارز دیگر کاهش یافت

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۱ ارز افزایش، ۲۵ واحد پول خارجی از جمله یورو کاهش و نرخ بقیه ارزها…

 • بهای رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت

  بهای رسمی ۲۰ ارز کاهش یافت

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۹ ارز افزایش، ۲۰ واحد پول خارجی از جمله یورو کاهش و نرخ بقیه ارزها…

 • افت نرخ رسمی ۱۵ ارز

  افت نرخ رسمی ۱۵ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش، ۱۵ واحد پول خارجی از جمله یورو کاهش و نرخ بقیه ارزها…

 • نرخ رسمی ۲۸ ارز در مسیر کاهشی

  نرخ رسمی ۲۸ ارز در مسیر کاهشی

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۸ ارز افزایش، هشت واحد پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • ثبات قیمت‌ها در بازار رسمی ارز

  ثبات قیمت‌ها در بازار رسمی ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • کاهش نرخ رسمی یورو و ۲۶ ارز دیگر

  کاهش نرخ رسمی یورو و ۲۶ ارز دیگر

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد: بر اساس آن نرخ هشت ارز افزایش، ۲۷ واحد پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند

  نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • کاهش نرخ رسمی ۲۷ ارز

  کاهش نرخ رسمی ۲۷ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش، ۲۷ واحد پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • رشد نرخ رسمی ارزها در آخرین روز ۲۰۱۹

  رشد نرخ رسمی ارزها در آخرین روز ۲۰۱۹

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش، هشت واحد پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • رشد بهای رسمی ۲۳ ارز در آغاز هفته

  رشد بهای رسمی ۲۳ ارز در آغاز هفته

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز کاهش، ۲۳ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • ارزش پوند انگلیس به پایین‌ترین حد خود در ۳ هفته گذشته رسید

  ارزش پوند انگلیس به پایین‌ترین حد خود در ۳ هفته گذشته رسید

  جهان > دفتر لندنلندن- ایرنا- ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا روز دوشنبه به دلیل موضع تند نخست وزیر انگلیس نسبت به آینده توافق تجاری کشورش با اتحادیه اروپا در بازارهای مبادلات ارزی کاهش…

 • نرخ رسمی ۲۱ ارز پایین آمد

  نرخ رسمی ۲۱ ارز پایین آمد

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز کاهش، ۱۵ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها ثابت ماند.

 • کاهش نرخ رسمی ۱۶ ارز در آخرین روز پاییز

  کاهش نرخ رسمی ۱۶ ارز در آخرین روز پاییز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز کاهش، ۲۰ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به پنجشنبه…

 • نرخ رسمی یورو و ۲۷ ارز دیگر در کانال نزولی

  نرخ رسمی یورو و ۲۷ ارز دیگر در کانال نزولی

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۸ ارز کاهش، هفت واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به دیروز…

 • بازارهای آسیایی به نقطه اوج ۱۸ ماه اخیر رسیدند

  بازارهای آسیایی به نقطه اوج ۱۸ ماه اخیر رسیدند

  اقتصاد > اقتصاد کلانتهران- ایرنا- بازارهای جهانی آخرین روزهای سال میلادی را با خوبی و خوشی سپری می‌کنند. دراین میان، بازارهای آسیایی بیشتر از همه رشد کرده‌اند.  

 • افت نرخ رسمی ۲۰ ارز

  افت نرخ رسمی ۲۰ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش، ۱۴ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به دیروز…

 • جزییات نرخ رسمی انواع ارز

  جزییات نرخ رسمی انواع ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ چهار ارز کاهش، ۳۵ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به روز…

 • کاهش نرخ رسمی ۲۰ ارز

  کاهش نرخ رسمی ۲۰ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش، ۱۷ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به روز…

 • ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • آغاز هفته کاری جدید با رشد نرخ رسمی ۲۶ ارز

  آغاز هفته کاری جدید با رشد نرخ رسمی ۲۶ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز ( شنبه ) نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که ۱۶ ارز کاهش، ۲۶ واحد پول خارجی افزایش و بقیه در مقایسه با روز معاملاتی گذشته ثابت…

 • رشد نرخ رسمی ۲۲ ارز

  رشد نرخ رسمی ۲۲ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و ۲۲ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…

 • نرخ رسمی پوند و یورو در مسیر نزولی

  نرخ رسمی پوند و یورو در مسیر نزولی

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و ۱۹ واحد پول خارجی از جمله یورو و پوند کاهش و نرخ بقیه…

 • نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و ۲۴ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…