پوند

 • افت نرخ رسمی ۲۰ ارز

  افت نرخ رسمی ۲۰ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش، ۱۴ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به دیروز…

 • جزییات نرخ رسمی انواع ارز

  جزییات نرخ رسمی انواع ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ چهار ارز کاهش، ۳۵ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به روز…

 • کاهش نرخ رسمی ۲۰ ارز

  کاهش نرخ رسمی ۲۰ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش، ۱۷ واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به روز…

 • ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • آغاز هفته کاری جدید با رشد نرخ رسمی ۲۶ ارز

  آغاز هفته کاری جدید با رشد نرخ رسمی ۲۶ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز ( شنبه ) نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که ۱۶ ارز کاهش، ۲۶ واحد پول خارجی افزایش و بقیه در مقایسه با روز معاملاتی گذشته ثابت…

 • رشد نرخ رسمی ۲۲ ارز

  رشد نرخ رسمی ۲۲ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و ۲۲ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…

 • نرخ رسمی پوند و یورو در مسیر نزولی

  نرخ رسمی پوند و یورو در مسیر نزولی

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و ۱۹ واحد پول خارجی از جمله یورو و پوند کاهش و نرخ بقیه…

 • نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و ۲۴ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…

 • رشد نرخ رسمی ۱۹ ارز

  رشد نرخ رسمی ۱۹ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۹ ارز از جمله یورو و پوند افزایش و ۱۳ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه…

 • ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • بانک مرکزی اعلام کرد :کاهش نرخ رسمی ۱۹ ارز

  بانک مرکزی اعلام کرد :کاهش نرخ رسمی ۱۹ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و ۱۹ واحد پول خارجی از جمله یورو و پوند کاهش، نرخ بقیه…

 • کاهش نرخ رسمی ۱۵ ارز

  کاهش نرخ رسمی ۱۵ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۱۵ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…

 • نرخ رسمی ۲۱ ارز پایین آمد

  نرخ رسمی ۲۱ ارز پایین آمد

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (پنج‌شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و ۲۱ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون…

 • کاهش نرخ رسمی ۲۷ ارز

  کاهش نرخ رسمی ۲۷ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و ۲۷ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون…

 • ثبات نرخ رسمی همه ارزها همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی

  ثبات نرخ رسمی همه ارزها همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • کاهش نرخ رسمی ۱۸ ارز در آغاز هفته

  کاهش نرخ رسمی ۱۸ ارز در آغاز هفته

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران - ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و ۱۸ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…

 • نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند

  نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • نرخ رسمی ۲۵ ارز بالا رفت

  نرخ رسمی ۲۵ ارز بالا رفت

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز افزایش و ۱۴ واحد پول خارجی کاهش و نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…

 • افت نرخ رسمی ۱۶ ارز

  افت نرخ رسمی ۱۶ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز افزایش و ۱۶ واحد پول خارجی کاهش، نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…

 • افزایش نرخ رسمی ۲۹ ارز

  افزایش نرخ رسمی ۲۹ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۹ ارز افزایش و ۱۱ واحد پول خارجی کاهش، و نرخ بقیه ارزها نیز بدون تغییر…

 • نرخ رسمی ۲۵ ارز بالا رفت

  نرخ رسمی ۲۵ ارز بالا رفت

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز افزایش و ۱۴ واحد پول خارجی کاهش، و نرخ ۸ ارز نیز بدون تغییر…

 • کاهش نرخ رسمی ۲۴ ارز

  کاهش نرخ رسمی ۲۴ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و ۲۴ ارز کاهش داشت و نرخ ۱۳ ارز نیز بدون تغییر باقی ماند.

 • ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • نرخ رسمی ۲۵ ارز در مسیر کاهش

  نرخ رسمی ۲۵ ارز در مسیر کاهش

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۲ ارز افزایش، ۱۰ ارز ثابت و نرخ ۲۵ واحد پولی کاهش یافت.

 • کاهش نرخ رسمی ۲۶ ارز

  کاهش نرخ رسمی ۲۶ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۹ ارز افزایش، ۱۲ ارز ثابت و نرخ ۲۶ واحد پولی کاهش یافت.

 • نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند

  نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • افت نرخ رسمی ۳۲ ارز

  افت نرخ رسمی ۳۲ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (سه شنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۵ ارز افزایش، ۱۰ ارز ثابت و نرخ ۳۲ واحد پولی مانند یورو کاهش یافت.

 • نرخ رسمی ۱۵ ارز کاهشی شد

  نرخ رسمی ۱۵ ارز کاهشی شد

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۱۵ ارز افزایش، ۱۷ ارز ثابت و نرخ ۱۵ واحد پولی از جمله یورو کاهش یافت.

 • ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  ثبات نرخ رسمی همه ارزها

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها با توجه به تعطیل رسمی بازارهای جهانی، ثابت است.

 • رشد نرخ رسمی ۲۱ ارز

  رشد نرخ رسمی ۲۱ ارز

  اقتصاد > بانک و بیمهتهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۲۱ ارز افزایش، ۱۰ ارز ثابت و ۱۶ واحد پولی کاهش یافت.