انتخابات مجلس شورای اسلامی > نظام انتخاباتی حزبی

  • شرط کارآمدی مجلس

    شرط کارآمدی مجلس

    پژوهش > رصد رسانه‌هاتهران- ایرنا- وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»،…

  • تونس، سرزمین احزاب سرنوشت ساز

    تونس، سرزمین احزاب سرنوشت ساز

    پژوهش > بین‌المللتهران- ایرنا- اجماع احزاب درباره مهمترین مسایل کشور و پایبندی آنها به چارچوب‌های مرتبط با امنیت ملی- با وجود اختلاف های ژرف عقیدتی و رویکردی- یکی از مهمترین ویژگی‌های «انقلاب…