شورای اسلامی شهر تهران > نائب رئيس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری شورای شهر تهران