نمایشگاه اسناد تاریخی رودبار

  • دیپلماسی آرشیوی 

    دیپلماسی آرشیوی 

    فرهنگ > کتاب و ادبیاتتهران- ایرنا- مفهوم قدرت نرم برای نخستین بار در مطالعات ژوزف نای مطرح شد و خیلی سریع توانست در سیاست خارجی دولت‌ها (به‌ویژه در جهان اول) مورد بهره ‌برداری قرار گیرد. پس از…